Dexia Bank


Wijzigingen in de raad van bestuur van Dexia


1/07/2009

De raad van bestuur van Dexia, vandaag bijeen onder het voorzitterschap van de heer Jean-Luc Dehaene, heeft akte genomen van de beslissing van de heren Denis Kessler, André Levy-Lang, Bernard Lux en Jan Renders om een einde te maken aan hun mandaat als bestuurder.

De raad heeft eveneens besloten om de heren Stefaan Decraene, Christian Giacomotto, Robert de Metz en Bernard Thiry te coöpteren als leden van de raad van bestuur om te voorzien in hun vervanging. Hun definitieve benoeming zal voorgesteld worden aan de volgende algemene vergadering van Dexia NV.

Dexia dankt de heren Denis Kessler, André Levy-Lang, Bernard Lux en Jan Renders voor hun bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van bestuur.


* Dexia is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften van beursgenoteerde ondernemingen.