Dexia Bank


Dexia rondt de verkoop van FSA Holdings Ltd. aan Assured Guaranty Ltd. af. Het risicoprofiel van Dexia wordt aanzienlijk verlaagd


1/07/2009

Zoals voorzien heeft Dexia vandaag de succesvolle afwikkeling bekend gemaakt van de verkoop van FSA Holdings Ltd. aan Assured Guaranty Ltd ("Assured") (NYSE:AGO). Door deze transactie heeft Dexia zijn risico op de Amerikaanse sector van de monolines aanzienlijk verkleind, terwijl de activiteit Financial Products behouden wordt.

Het totale bedrag van de verkoop bedraagt 816,5 miljoen USD, waarvan 546 miljoen USD in contanten en 21,85 miljoen gewone aandelen Assured**, wat overeenkomt met 13.9% in het kapitaal van Assured.

Pierre Mariani, CEO en voorzitter van het directiecomité van Dexia, verklaarde: "Deze verkoop is een belangrijke verwezenlijking van ons hervormingsplan en onze strategie om ons weer te gaan toeleggen op onze kernactiviteiten. Door de combinatie van de verkoop van deze verzekerde portefeuille ter waarde van 415 miljard USD (waarvan voor 113 miljard USD aan asset backed securities) en het risicobeperkend systeem van de staatswaarborgen op de portefeuille van Financial Products kan Dexia zijn risicoprofiel aanzienlijk verlagen.
* Dexia is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan wettelijke bepalingen aangaande de transparantie van beursgenoteerde ondernemingen.
** Slotkoers van het aandeel Assured op 30 juni 2009 : 12,38 USD