Gemeente Leeuwarden

Leeuwarder binnenstad weert dieven door collectief winkelverbod

Om het aantal winkeldiefstallen te verminderen en overlastveroorzakers uit winkels te kunnen weren, voert Leeuwarden vanaf 1 juli een collectief winkelverbod in. Het collectief winkelverbod is een initiatief van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In deze werkgroep werken winkeliers, de gemeente, de politie en de brandweer samen. Het kernwinkelgebied binnenstad heeft inmiddels de eerste ster van het KVO behaald. Dit houdt in dat de samenwerking goed van de grond is gekomen en er maatregelen zijn bedacht die gaandeweg worden uitgevoerd. Het experiment van het collectief winkelverbod is daar een van.

Het collectief winkelverbod wordt in eerste instantie als experiment uitgevoerd in het kernwinkelgebied van het centrum. Dit omvat de Nieuwestad NZ en ZZ, het Ruiterskwartier, de Doelesteeg en Wirdumerdijk.

Iemand die in een aangesloten winkel een diefstal pleegt of overlast veroorzaakt krijgt een individueel winkelverbod. Gaat de winkeldief of overlastveroorzaker nog een keer de fout in, dan mag hij of zij bij alle aangesloten bedrijven niet meer naar binnen. Wie een collectief winkelverbod overtreedt, pleegt huisvredebreuk en wordt hiervoor vervolgd.

Het collectief winkelverbod blijkt uitermate effectief. De ervaring leert dat door het hanteren van dit instrument winkeldiefstal met 60% kan dalen. Maar het collectief winkelverbod kan ook gebruikt worden om personen die herhaaldelijk overlast veroorzaken uit het winkelgebied te weren.

Van het collectief winkelverbod gaat ook een preventieve werking uit richting potentiële winkeldieven. Daarnaast worden (emotionele) schade en kosten veroorzaakt door winkeldiefstal en geweldsdelicten gereduceerd. Van het collectief winkelverbod gaat bovendien een positief signaal uit richting de bezoekers van het winkelgebied. Daardoor voelen ondernemers, medewerkers en klanten zich veiliger.

De deelnemende winkeliers aan het experiment hebben toegang tot een afgeschermde website. Op deze website wordt centraal bijgehouden wie een waarschuwing heeft gekregen en aan wie een individueel of collectief winkelverbod is uitgereikt. Daarnaast is het de bedoeling dat er op de website foto's van veelplegers die zich vaak schuldig maken aan winkeldiefstal komen te staan. Ook heeft is er toegang tot actuele informatie over bijvoorbeeld valse biljetten, nieuwe technieken die worden gebruikt om diefstal te plegen, pinpasfraude en allerlei andere nuttige actuele informatie die te maken heeft met veiligheid in en rondom winkels.

Via sms-alert worden de winkeliers die zich hebben aangemeld op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld een winkeldief of een groep winkeldieven die op dat moment actief is. Ook wordt onderzocht of in Leeuwarden 'overlastdonatie' ingevoerd kan worden. Hierbij brengen de winkeliers de kosten die zij maken voor de afhandeling van de diefstal in rekening bij de dief.


Noot voor de redactie,

Gemeente Leeuwarden