Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Gemeente neemt actie op verkeerd aanbieden afval

BARENDRECHT (donderdag 2 juli 2009) ­ De gemeente Barendrecht gaat vanaf maandag 6 juli stren- ger controleren op verkeerd aangeboden afval. Bewoners kunnen hun huisvuil wekelijks aanbieden in gesloten grijze zakken en tuinafval één keer per twee weken in open zakken. Grond wordt niet op- gehaald en grofvuil mag alleen op afspraak aan straat worden aangeboden. Vanaf juli neemt de op- haaldienst afval dat op een verkeerde dag of op een verkeerde wijze wordt aangeboden niet meer mee. Wel wordt er een sticker op het afval geplakt waarop staat dat het vuil niet op de juiste wijze of dag is aangeboden. Bewoners krijgen zo de gelegenheid het vuil weer binnen te halen en hun fout te herstellen. Foutief aangeboden afval dat niet is binnengehaald, wordt later opgehaald door de Ba- rendrechtse milieu-inspectie. De `eigenaar' kan vervolgens een boete van 60 euro tegemoet zien. Daarnaast hebben de vuilophaalbedrijven nieuwe instructies gekregen om in alle straten correct het huisvuil in te zamelen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente geconstateerd dat afval in te veel gevallen foutief wordt aange- boden. Dat wil zeggen in de verkeerde week, op een verkeerde dag of niet op de juiste wijze. Om dit pro- bleem een halt toe te roepen en Barendrecht schoon te houden, start de gemeente nu met een stickercam- pagne. Al het verkeerd aangeboden afval wordt voorzien van een sticker. Op die manier wordt voor bewo- ners duidelijk waarom het afval niet is meegenomen. Tot nu toe heeft de gemeente het foutief aangeboden (tuin)afval zo veel mogelijk meegenomen. Dit kost echter heel veel geld en levert verwarring op. Wie twijfelt over de dag waarop het huisvuil wordt opgehaald, kan terecht op www.barendrecht.nl, de milieukalender of bellen met het gemeentelijk Servicecentrum (0180) 698 398.

Regels afvalinzameling
In Barendrecht worden de grijze zakken met restafval wekelijks opgehaald. Iedere wijk heeft zijn `eigen' op- haaldag. De ophaaldienst komt niet altijd op exact hetzelfde tijdstip. Huisvuil moet daarom op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur aan de straat of op de aangegeven verzamelplaatsen (de zogenoemde H-plekken) staan. Ook mag het de avond er voor vanaf 22.00 uur buiten worden gezet. Bewoners zijn verplicht het huis- vuil aan te bieden in goed dichtgebonden zakken. Een klein deel van de huishoudens heeft een kliko. Ook deze wordt iedere week geleegd op een vaste dag.
Het tuinafval wordt één keer per twee weken opgehaald. Los groen tuinafval moet aangeboden worden in open vuilniszakken en takken moeten gebundeld worden met een maximale lengte van één meter. Iedere straat heeft zijn `eigen' ophaaldag in een even of oneven kalenderweek. Het is verboden grof afval of grond aan te bieden bij het rest- of tuinafval. Dit kunt u gratis wegbrengen naar het afvalaanbiedstation. Grofvuil kunt u ook op afspraak tegen een vergoeding laten ophalen.

Ondergrondse containers
In de loop van 2009 worden in Barendrecht ondergrondse containers geplaatst. De ondergrondse containers zijn bestemd voor huishoudelijk afval. Het tuinafval mag niet in de ondergrondse containers! Daarom wordt het tuinafval, ook als de ondergrondse containers in gebruik zijn, één keer per twee weken opgehaald.


Noot voor redacties


Gemeente Barendrecht