2 juli 2009 Persbericht Ahold maakt resultaat van inkoop schuldpapier ("notes") bekend

Amsterdam ­ Ahold heeft vandaag het resultaat bekend gemaakt van het aanbod van haar dochtermaatschappij Ahold Finance USA om alle uitstaande en in juli 2010 aflopende 8,25% Guaranteed Senior Notes ($ 690 miljoen)* terug te kopen. Toen op 1 juli 2009 om 17:00 uur Eastern Daylight Time (EDT) de aanbiedingsperiode afliep, was de totale hoofdsom van aangemelde en geaccepteerde Notes ongeveer $186.740.000. De inkoop wordt gefinancierd uit bestaande liquide middelen.

Voor alle Notes die zijn geaccepteerd voor inkoop wordt een betaling gedaan van $ 1.053,75 per $ 1.000 hoofdsom, plus de opgebouwde en nog niet betaalde rente tot en met 1 juli 2009.

De voorwaarden van het aanbod en verdere details zijn beschikbaar via http://www.ahold.com/en/investors.

Voorzover dit Nederlandstalige persbericht afwijkt van de oorspronkelijke Engelse versie, prevaleert de laatstgenoemde versie.