Ingezonden persbericht


Hypotheekleed vraagt om voorlopige voorziening DSB-slachtoffers
700 nieuwe dossiers naar AFM

Enschede, 2 juli 2009 - De Stichting Hypotheek stuurt nog eens 700 nieuwe DSB-dossiers waarbij sprake is van ernstige overkreditering naar de AFM ter beoordeling. De AFM heeft hiervoor een speciale desk geopend. Ook heeft SHL de AFM gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen voor alle DSB-gedupeerden zodat zij niet gedwongen hun woning hoeven te verlaten. Eerder vandaag maakte de AFM bekend de DSB Bank een boete van ¤ 120.000 op te leggen op basis van 5 dossiers. De AFM acht de DSB Bank schuldig aan overkreditering en het onvoldoende informatie inwinnen bij klanten ten aanzien van hun risicobereidheid om leningen bij de DSB Bank aan te gaan. Stichting Hypotheekleed (SHL) had enige tijd geleden enkele dossiers waarbij sprake is van bovenmatige hypotheekverstrekking voorgelegd aan de AFM.

Voorlopige voorziening
Ondanks openbare toezeggingen van de DSB Bank wordt SHL dagelijks geconfronteerd met gedwongen woningverkoop. Omdat het gecompliceerde zaken betreft zijn deze niet geschikt voor een kort geding. Hierdoor zijn de gedupeerden aangewezen op een bodemprocedure bij de rechtbank. Vanwege de tijd die dergelijke zaken in beslag nemen, zijn de gedupeerden dan reeds veroordeeld tot de schuldsanering en gedwongen woningverkoop. Om onrechtmatige en onomkeerbare woningverkoop te voorkomen, heeft de Stichting Hypotheekleed bij de AFM een verzoek ingediend om de DSB te verplichten geen woningen te verkopen waarbij de gedupeerde met enige restschuld blijft zitten. SHL verzoekt de AFM daarom om de DSB te verplichten lopende de behandeling van de 700 dossiers, geen verdere gedwongen en vrijwillige woningverkopen door te zetten van klanten die de lasten niet meer kunnen opbrengen. Er sprake is van een uitzonderlijke situatie die een vooruitstrevende aanpak vergt. Het gaat om een groot maatschappelijk probleem dat veel Nederlandse gezinnen raakt. De AFM heeft hierin volgens SHL een sturende taak.

Dubieuze verklaringen DSB
In verschillende televisie-uitzendingen heeft Hans van Goor, directielid van de DSB Bank, verklaringen afgelegd die niet overeenkomen met werkelijkheid. Ruim een week geleden ontkende de heer van Goor in een uitzending van NOVA iets te weten van een onrechtmatige overkreditering. Naar nu blijkt onterecht, omdat de bovengenoemde uitspraak van de AFM bij DSB al bekend was op 7 mei 2009. De Stichting heeft moeten constateren dat onjuiste verklaringen van de heer van Goor vaker zijn voorgekomen. Ook werd in een uitzending van Tros Radar door de heer van Goor verklaard dat de DSB al ruim 1,5 jaar geen koopsompolissen meer verkoopt. De Stichting is in bezit van koopsompolissen die door DSB zijn afgesloten in 2009. Bovendien heeft de heer van Goor onjuiste uitspraken gedaan over de lijst van de eerste 100 DSB-gedupeerden. Vele personen op deze lijst zouden volgens DSB de Stichting Hypotheekleed niet kennen en geen hypotheekprobleem hebben. De gedupeerden hebben echter acute betalingsproblemen en alle 100 hebben de bijdrage van ¤ 59 aan de stichting zelf voldaan.

Bert Oude Middendorp, initiatiefnemer van Stichting Hypotheekleed: "De DSB heeft in een persbericht aangegeven geen collectieve oplossing te willen voor de gedupeerden. Wij hebben helaas moeten constateren dat de DSB helemaal geen oplossing wil, niet individueel en niet collectief. DSB tracht steeds tijd te winnen door lange en voor gedupeerden slopende juridische procedures aan te gaan. Wij zijn zeer content met de uitspraak van de AFM. Het maakt het voor gedupeerden een stuk eenvoudiger. Zij kunnen zich nu eenvoudig beroepen op deze uitspraak. Helaas zien we hier ook weer dat de DSB tijd gaat rekken door de uitspraak aan te vechten bij de rechter".

Pieter Lijesen, adviseur van de Stichting Hypotheekleed: "Ik hoop dat de ministers Balkenende en Bos zich nu actiever gaan opstellen. Tot nu toe houden zij bij het beantwoorden van kamervragen vast aan dat dit een zaak is tussen de bank en de particulier. Wij hebben deze problematiek in augustus 2008 al politiek aangekaart. Met de uitspraak van de AFM kunnen zij niet meer aan de zijlijn blijven staan bij gedwongen woningverkoop en tegelijkertijd beweren dat zij opkomen voor de gezinnen".

Jelle Hendrickx, financieel adviseur voor gedupeerden van de Stichting Hypotheekleed: "Ik zie dagelijks bij mensen thuis grote hypotheekschandalen voorbijkomen, met daaraan verbonden enorm menselijk leed. Mensen die slapeloze nachten hebben, hoogzwangere vrouwen die door de spanning op de intensive care terechtkomen en kinderen die weer bij hun ouders moeten gaan wonen. Allemaal sociale drama's, en dan te bedenken dat die mensen voordat de DSB langskwam een gezonde financiële situatie kenden."

Over Stichting Hypotheekleed
SHL is in 2008 opgericht met als doel aandacht te vestigen op probleemhypotheken en de politiek, toezichthouders, hypotheekverstrekkers en anderen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de probleemhypotheken, te bewegen tot adequate herstel- c.q. reparatie- maatregelen. www.hypotheekleed.nlIngezonden persbericht