Gemeente Borsele

Huisvesting peuterspeelzalen Driewegen en Nisse

De gemeente is op dit moment in overleg met de Stichting Kinderopvang De Bevelanden en de Stichting Peuterspeelzalen Borsele om peuterspeelzalen om te vormen tot zogenaamde peutergroepen. Zo ook voor de peuterspeelzalen in Driewegen en Nisse. Dit betekent dat er behalve peuterspeelzaalkinderen ook kinderen worden geplaatst die gebruik maken van de Wet kinderopvang. Op deze manier worden meer kinderen bereikt. Dit heeft een positief effect op de instandhouding van de peuterspeelzaal. Het gevolg van de vorming van peutergroepen is dat de huisvesting aan de eisen van de Wet kinderopvang moet voldoen.

Â

De huidige huisvesting van de peuterspeelzalen in de dorpshuizen in Driewegen en Nisse voldoet niet aan deze wet. Op dit moment ontbreekt het de gemeente aan de financiële middelen om dit aan te pakken. De gemeente heeft echter bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen subsidieaanvragen ingediend, om mogelijk toch iets voor deze peuterspeelzalen te kunnen doen. De insteek hierbij is het plaatsen van een semipermanente unit bij de school in Driewegen en een interne aanpassing van de school in Nisse. Het ministerie neemt de beslissing op de subsidieverzoeken vóór 30 september 2009.

Mocht zij de subsidieaanvragen afwijzen, dan blijft de situatie voorlopig zoals die is.

Â

Zolang nog niet bekend is of in Driewegen en Nisse met peutergroepen gewerkt kan worden, kunnen ouders, die op basis van de Wet Kinderopvang voor een vergoeding in aanmerking komen, hierop nog geen aanspraak maken. Afgesproken is dat de gemeente voor deze ouders een overgangsregeling treft. Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, tel. (0113) 238328.