Hollandse Delta

rioolpersleiding Campina

Officiële ingebruikstelling rioolpersleiding Campina

Binnenmaas, 1 juli. Op 6 juli 2009 neemt het bedrijf van FrieslandCampina in Maasdam officieel de nieuwe leiding voor afvoer van afvalwater naar de waterbeheerder, Waterschap Hollandse Delta, in gebruik.

Wethouder Els Kooijman, heemraad Maarten van Hulst en plantmanager Ben Oosterom verrichten de openingshandeling. Met de officiële ingebruikstelling van de persleiding vanaf het bedrijf, is de ontkoppeling met het rioolstelsel van de woonwijk in Maasdam een feit.

Bij het bekend worden van het plan van FrieslandCampina om de waterzuivering en de afvoer van afvalwater van de productielocatie Maasdam te verbeteren, werd duidelijk dat ook de gemeente Binnenmaas en waterschap Hollandse Delta in Maasdam plannen hadden om de afvalwaterpersleiding, schoonwaterleidingen en riool te vernieuwen. Bij de uitwerking van de verschillende plannen bleek dat deze heel goed in één project uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat betekende, naast minder uitvoeringskosten, dat ook de overlast door de werkzaamheden voor de inwoners van Maasdam sterk beperkt konden worden.

"We kunnen spreken van een unieke en efficiënte samenwerking. Zo'n omvangrijk project zorgt voor overlast voor de inwoners. Toen bleek dat onze plannen heel goed op elkaar aansloten, hebben we de handen ineen geslagen en tot een gezamenlijke uitvoering besloten", aldus mevrouw Kooijman. "Daardoor is de duur van het project flink bekort en de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk beperkt."

Het project is 1 juli j.l. gereed gekomen en de resterende werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond.

© Waterschap Hollandse Delta
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||