Gemeente Grootegast


Onderhoud wegen 2009


Deze week is gestart met het groot-onderhoud aan de wegen op verschillende plaatsen in de gemeente

Onderhoud wegen 2009

Deze week is gestart met het groot-onderhoud aan de wegen op verschillende plaatsen in de gemeente. De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het wegfrezen van asfalt, het aanbrengen van kleeflagen, asfaltwapening en nieuw asfalt eventueel voorzien van een nieuwe slijtlaag. Hiervoor is het nodig dat enkele wegen gedurende korte tijd geheel of gedeeltelijk afgesloten worden. Gevolg zal zijn dat sommige mensen gedurende korte tijd niet of moeilijk thuis kunnen komen. De mensen zullen gewaarschuwd worden d.m.v. het plaatsen van verkeersborden. Aanwonenden zullen door middel van een briefje met de werkzaamheden op de hoogte worden gebracht. De wegen waaraan relatief het meeste onderhoud moet worden gepleegd zijn de Mensumaweg te Oldekerk, Hoendiep NZ onder Lutjegast, de Fanerweg te Niekerk en De Tenten onder Grootegast. Deze wegen zullen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
De gemeente zal proberen de overlast tot een minimum te beperken maar enige overlast is niet te vermijden. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek en duren tot de bouwvak 2009. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van de aannemer, dhr C. Mulder, telefoonnummer 06-51988871 of met de heer G. Veenstra van de gemeente Grootegast, telefoon 06-25444699.