Ingezonden persbericht


Persbericht

Door : CoJobs
Verzenddatum : 01.07.2009

Aantal woorden : 343
Bijlagen : 2 afbeeldingen

Eerste landelijke platform voor in- en uitlenen van personeel

CoJobs vormt de schakel tussen werkgevers met een personeelsoverschot en werkgevers met een (tijdelijk) tekort aan personeel. Een ideale oplossing voor de uitlenende werkgever om personeelskosten te drukken en om waardevol personeel voor de toekomst te kunnen behouden. Zo wordt ontslag voorkomen en blijft personeel op de arbeidsmarkt. De inlenende werkgever kan de vacature direct invullen met ervaren en gemotiveerd personeel. Dit uitleen- en inleenprincipe wordt al veelvuldig toegepast in de bouwsector en wordt nu door Cojobs.nl toegankelijk gemaakt voor alle branches en sectoren. Hiermee is Cojobs.nl het eerste landelijke platform voor het in- en uitlenen van personeel.

Sinds de financiële en economische crisis is de arbeidsmarkt in een korte tijd verschoven van een krappe naar een ruime markt. De crisis dwingt bedrijven en instanties tot reorganisatie en brengt veel ontslagen met zich mee. Een probleem dat, naar het zich laat aanzien, niet direct zal zijn opgelost. Toch toont onderzoek van Antal International aan dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven op dit moment personeel werft (46%), terwijl 35% van de bedrijven juist personeel moet ontslaan.

Om deze verandering van de arbeidsmarkt optimaal te benutten, is de website www.cojobs.nl ontwikkeld. De website www.cojobs.nl faciliteert het in- en uitleenproces van personeel en zorgt voor meer transparantie in de arbeidsmarkt. Op deze site kunnen werkgevers eenvoudig inzicht krijgen in het aanbod van bedrijven die door middel van anonieme CV's hun boventallige personeel aanbieden. De site is uitsluitend toegankelijk voor bedrijven en instanties.

Om bedrijven te ondersteunen bij het uit- en inleenproces biedt CoJobs.nl de dienst Cojobs Services. Cojobs Services garandeert dat het inlenen en uitlenen van personeel contractueel, juridisch en administratief vlekkeloos verloopt.

CoJobs.nl is een ondernemersinitiatief, ontwikkeld na overleg met UWV, onderzoeksbureaus en ondernemers. Gebleken is dat zowel ondernemers als overheidsinstanties graag ervaren personeel inlenen vanuit andere bedrijven. CoJobs.nl speelt optimaal in op de verandering dat organisaties en bedrijven steeds meer gebruik maken van een flexibele inzet van arbeid.



Ingezonden persbericht