Ingezonden persbericht---PERSBERICHT

De cCollectie Aad de Haas van SCHUNCK* online

De collectie Aad de Haas van SCHUNCK* is sinds 19 juni online te bekijken via de nieuw gelanceerde website www.schunck.nl. De collectie bestaat uit meer dan 200 werken, waaronder schilderijen, tekeningen en grafiek en geeft een representatief beeld van het eigenzinnige oeuvre van deze intrigerende kunstenaar. Tot op heden is de SCHUNCK* collectie De Haas de grootste publiekelijke verzameling van zijn werk.

Met groot genoegen presenteert de directeur van SCHUNCK* het feit dat haar collectie Aad de Haas vanaf nu voor een groot publiek toegankelijk is in de vorm van een online te raadplegen database. Alle schilderijen, tekeningen en grafiek van Aad de Haas uit de collectie van SCHUNCK* (voorheen de collectie van de Stadsgalerij Heerlen) zijn vanaf nu via de nieuwe SCHUNCK* website www.schunck.nl toegankelijk voor eenieder die geïnteresseerd is in de collectie Aad de Haas.

De directie van SCHUNCK* is erg enthousiast over deze ontwikkeling aangezien eerder al de wens bestond om de zichtbaarheid van de collecties voor het publiek te vergroten. Helaas was er wegens ruimtegebrek geen mogelijkheid om een vaste opstelling met werk van Aad de Haas te realiseren. Om de collectie voor publiek toegankelijk te maken werd er wel jaarlijks een deeltentoonstelling rond een van de thema's in zijn werk georganiseerd. In de nieuwe SCHUNCK* organisatie is er nu het vooruitzicht op meer tentoonstellingsruimte binnen en buiten het gebouw, en dus op de mogelijkheid in de toekomst van een (semi-)permanente opstelling rond de collectie Aad de Haas. Voorlopig is met het online toegankelijk maken van de collectie een stap gezet in de richting van een grotere zichtbaarheid en de tegemoetkoming van een in het werk van Aad de Haas geïnteresseerd publiek.

Kijk op www.schunck.nl onder het menu-item 'Collecties' voor de collectie van Aad de Haas.

Nog tot en met 6 september te zien in SCHUNCK*:
Tentoonstelling I Rites de Passage

Met op niveau +4 een kleine presentatie werken van Aad de Haas

//////////////////