Socialistische Partij

Geen dubbele treintarieven in Noord-Holland


02-07-2009 * De SP roept het college van Gedeputeerde Staten op zich te verzetten tegen de plannen van NS om de treintarieven te verdubbelen. De Nederlanse Spoorwegen willen de tarieven fors verhogen tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam als de hogesnelheidslijn gaat rijden. De SP is het daar niet mee eens en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

In januari 2009 heeft gedeputeerde Mooij, samen met de Amsterdamse wethouder Herrema, een brief geschreven aan minister Eurlings over de hoge tarieven die gaan gelden op de treinen op het HSL-tracé. Voor een beetje tijdwinst wordt een tarief gevraagd dat tot 60% hoger ligt dan de huidige NS-tarieven. Tussen Schiphol en Amsterdam CS zou het, volgens de brief van Mooij en Herrema, zelfs gaan om een verhoging tot 105% terwijl van tijdwinst op dit tracédeel nauwelijks sprake is.

De SP is van mening dat het openbaar vervoer in Nederland al duur genoeg is, zeker in vergelijking met landen als België en Duitsland. Naast de introductie van de ov-chipkaart is de komst van de hogesnelheidslijn (HSL) het volgende instrument om het de openbaar vervoerreiziger ingewikkelder en vaak ook duurder te maken. De SP vindt dit een slechte zaak en heeft daarom waardering voor de bezorgde brief van Mooij en Herrema aan Eurlings. Toch kan het volgens ons niet blijven bij één bezorgde brief, tenzij de minister aan alle geformuleerde bezwaren tegemoet komt.

Vragen


1. Wanneer heeft gedeputeerde Mooij een antwoord ontvangen van minster Eurlings op de brief van januari 2009?
2. Wat is het inhoudelijke antwoord van de minister op alle bezwaarpunten die Mooij in zijn brief geformuleerd heeft?
3. Is gedeputeerde Mooij tevreden met het antwoord van de minister? Zo ja/nee, waarom (niet)?
4. Geldt dit (zie vraag 3) voor het hele college?
5. In de brief wordt onder meer gevraagd om gelijke tarieven op het tracédeel tussen Schiphol en Amsterdam CS en het achterwege laten van een verplichte reservering vooraf. Komt de minister aan deze verzoeken tegemoet?
6. Zo nee, wat is de volgende stap die het college ten aanzien van dit onderwerp gaat zetten?
7. Indien het college niet van plan is nadere actie te ondernemen, waarom niet en waarom leggen de collegeleden van PvdA en GroenLinks zich daar bij neer?
8.Kan het college - conform de actieve informatieplicht - Provinciale Staten informeren over relevante ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp?