Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

PvdA draagt Sascha Baggerman en Rob Meerhof voor als kandidaat-gedeputeerden

De PvdA in Noord-Holland zal Sascha Baggerman en Rob Meerhof voordragen als kandidaat-gedeputeerden wanneer de coalitieonderhandelingen met VVD, CDA en GroenLinks tot een goed einde worden gebracht. Dat heeft de fractie woensdag 1 juli besloten. Sascha Baggerman maakt deel uit van het huidige College van Gedeputeerde Staten. Rob Meerhof is statenlid en vice-fractievoorzitter van de PvdA en is daarnaast fractievoorzitter van de PvdA in Velsen.

Baggerman (33) is sinds 2007 gedeputeerde. In het huidige College is zij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Jeugd, Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport en Onderwijs en Arbeidsmarkt. Baggerman: "Ik wil graag verder met de klussen waarmee ik in 2007 gestart ben. Ik ben blij dat de fractie mij de kans geeft om dit te doen".

Meerhof (53), die sinds 2003 in Provinciale Staten zit, heeft zich met een breed scala aan onderwerpen binnen de Staten bezig gehouden. Zo was hij voorzitter van de commissie Sociale Infrastructuur, is hij woordvoerder financiën en voorzitter van de Rekeningencommissie. Meerhof maakte ook deel uit van de provinciale onderzoekscommissie die de verloren tegoeden van de provincie onderzocht. Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties bekleed binnen de gezondheidszorg met het accent op patiëntenbelangen en kwaliteit. Rob Meerhof: "Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en zal met overtuiging en volledige inzet aan de slag gaan".

Als de onderhandelingen de komende dagen succesvol worden afgerond zal op 6 juli in een vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland gesproken worden over de formatie, het coalitieakkoord en zullen de gedeputeerden door Provinciale Staten worden gekozen.


*** EINDE PERSBERICHT ***