Partij van de Arbeid

Den Haag, 2 juli 2009

Reactie op brief werkgroep Dijksma

Vandaag heeft de werkgroep Dijksma haar bevindingen gepresenteerd. De Tweede Kamerfractie dankt de werkgroep voor het werk dat zij in een kort tijdsbestek heeft verricht.

De werkgroep heeft een goede balans gevonden tussen kritisch terugkijken en weer positief en strijdbaar verder gaan. De aanbevelingen voor de toekomst zijn interessant. De fractie gaat hiermee aan de slag. Verder ondersteunt de fractie de zoals in de brief omschreven doe agenda en bereidt zij zich samen met de afdelingen in het land zo snel mogelijk voor op de gemeenteraadsverkiezingen.

Mariëtte Hamer: 'Het werk in de Tweede Kamer wordt met grote strijdbaarheid voortgezet om goede resultaten te boeken voor de mensen in het land. We gaan daarvoor ook directe allianties aan met wethouders en raadsleden in de steden. Hierover zijn in de afgelopen weken eerste gesprekken gevoerd.'