Sint Franciscus Gasthuis
* Juli »

* 03 jul 2009

Feestelijke onthulling historische poort Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis kent een rijke historie in Rotterdam. Eén die teruggaat naar 1895 toen het Gasthuis was gevestigd aan de Schiekade en patiënten het Gasthuis betraden door een prachtige toegangspoort. Nu, 115 jaar later, is de zandstenen poort dankzij vele gulle donaties gerestaureerd en herplaatst op het voorterrein van het Sint Franciscus Gasthuis. Donderdag 2 juli 2009 onthulde Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur, tezamen met Aad Koster, penningmeester van het Historisch Genootschap Roterodamum de historische poort van het Sint Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg.

Afbeelding: onthulling historische poort Herplaatsing en sponsoring

De oude toegangspoort van het Gasthuis is een aandenken aan de lange, rijke historie van het Sint Franciscus Gasthuis. Bij de verhuizing vanaf de Schiekade in 1975 werd de poort overgeplaatst naar de Kleiweg, op de plaats waar zich oorspronkelijk de ingang van het ziekenhuis bevond. Met de komst van nieuwbouwplannen in 2006 zou de poort gesloopt moeten worden. Het behouden van de poort zou het ziekenhuis ruim 80.000 kosten. De Raad van Bestuur vond het echter maatschappelijk niet verantwoord om zon groot bedrag aan de zorg te onttrekken. Door een actie vanuit het Historisch Genootschap Roterodamum ontstond het plan om de poort te behouden. Het bouwbedrijf Heijmans, dat al ruim 35 jaar met het Sint Franciscus Gasthuis samenwerkt, zorgde voor het daadwerkelijke reddingsplan van de poort. Tezamen met een groot aantal sponsoren is de restauratie en herplaatsing uiteindelijk mogelijk gemaakt. Een gebaar waar het Sint Franciscus Gasthuis ontzettend dankbaar voor is.

Symboliek en afgeleide waarden

De zandstenen poort is gemaakt en ontworpen door atelier Magry en valt onder noemer Nederlandse Jugendstil. De poort is gedecoreerd met pelikanen, die symbool staan voor de lijdende Christus en het leven geven aan anderen. Het Gasthuis was aanvankelijk bedoeld voor armenzorg, een plaats waar een gast/patiënt kon aansterken. De zusters Augustinessen, waarvan de laatste in 1996 afscheid nam van het Gasthuis, hebben met hun harde werken en vanuit hun roeping een belangrijke bijdrage geleverd aan de patiëntenzorg, de groei en waarden van het Sint Franciscus Gasthuis.

Missie

Het Sint Franciscus Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis met een rijke historie en beschouwt het als zijn missie om, in de geest van de naamgever en vanuit zijn hart, te zorgen voor de zorgen van zijn patiënten. De medisch specialisten en medewerkers zijn er gezamenlijk om, met hoogwaardig kwalitatieve zorg en een servicegerichte houding, in te spelen op de behoefte van de patiënt.

Klik hier voor meer informatie over de historie van het Sint Franciscus Gasthuis
Sint Franciscus Gasthuis | Kleiweg 500 | 3045 PM | Rotterdam