Ingezonden persbericht


Donderdag 2 juli vond in Noord Holland de Pootgoed Innovatie Dag plaats. Ruim 160 telers bezochten tijdens deze prachtige zomerdag de Oostwaardhoeve in Slootdorp. Er werd een zeer divers programma aangeboden waarmee veel informatie kon worden verzameld op het gebied van de pootgoedteelt. Ook werden er diverse aspecten uit de uienteelt belicht.

Op het proefveld van de Oostwaardhoeve lagen diverse objecten die door verschillende partijen werden toegelicht. Eén van de trekpleisters was het proefveld van CAV Agrotheek waarbij 96 veldjes aardappelen lagen die afgelopen winter met verschillende technieken zijn bewaard; Talent, Ethyleen en mechanische koeling. Ethyleenbewaring is nieuw in Nederland en er moet nog veel ervaring worden opgedaan in het grote rassenpakket dat hier wordt uitgeplant. In het proefveld viel het op dat sommige aardappelrassen anders reageerden met een ander bewaarsysteem. Een ander object dat veel bekijks trok was de virusbestrijdingsproef. Fabrikant BASF gaf toelichting over de toenemende luizenproblematiek in de pootgoedteelt. Met verschillende middelen wordt er gekeken wat de optimale bestrijdingsstrategie is. Gedurende de herfst zullen de resultaten van deze proef beschikbaar komen. Eén van de overige objecten was een loofdodingsproef van Innoventis en DLV Plant. In het huidige middelenpakket is de toepassing van Reglone vóór 15 juli komen te vervallen en dus wordt er gezocht naar mogelijke alternatieven. Qua middelen waren er een aantal alternatieven te zien. Over 2 weken worden er ook proeven gedaan met verschillende mechanisatie. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de resultaten van looftrekken, loofklappen en spuiten en wortelsnijden.

Naast de veldbezichtigingen waren er een groot aantal standhouders waar veel informatie kon worden vergaard. In de stand van BASFOOD konden telers hun eigen percelen via een satelliet intekenen. Er waren diverse mechanisatiebedrijven die de nieuwste ontwikkelingen op pootaardappelgebied konden toelichten. Dat was ook te zien aan de nieuwe machines die buiten op het erf waren uitgestald. De firma Stuik had één van hun nieuwe volveldsfrezen meegebracht en de firma Agrodust liet de werking van een nieuwe kistendraaier zien.

Als laatste konden telers ook diverse presentaties volgen. De Plantenziektekundige Dienst gaf een toelichting op het veranderende AM-beleid. Het zal er voor telers niet makkelijker op worden om pootgoed te blijven verbouwen. De AM-regelgeving zal een ingrijpend effect hebben op de aardappelteelt. Het bedrijf Restrain uit Engeland gaf een toelichting op het gebruik van Ethyleen in aardappelen. In Engeland is er jarenlange ervaring met deze manier van bewaring. Ook in Nederland zijn nu de eerste resultaten te zien.

Als laatste gaf het bedrijf Clean Light een toelichting op het gebruik van UV-licht in aardappelen. Met deze nieuwe vorm van Phytophthorabestrijding zijn de afgelopen jaren al goede resultaten geboekt. De praktijk leert nu ook met deze nieuwe techniek te werken.

Foto: DLV Plant

|           |           |           |
DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren . Haar activiteiten richten zich op advies, onderzoek, projecten zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten, creëert DLV Plant meerwaarde voor ondernemers. DLV Plant heeft 160 adviseurs, onderzoekers en projectleiders in dienst. Voor meer informatie, kijk op www.dlvplant.nl