Gemeente Bussum

Ondertekening horecaconvenant centrum Bussum

horecaconvenant centrum Bussum 2009-2013

Burgemeester Schoenmaker, de heer Van de Beld van de politie, de heer Mouw vertegenwoordiger van Buurtpreventievereniging De Brave Hendrik, de heer Zunneberg vertegenwoordiger van Buurtpreventievereniging Centrum, de heer R.Schrik van het Comité Overlast de Boemel en de Koperen Kraan en de heer Van Groningen als vertegenwoordiger van de horeca-ondernemers uit het centrum van Bussum hebben op 2 juli het horecaconvenant ondertekend.

Â

Afspraken

In het convenant zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop partijen zich zullen inspannen om de veiligheid in de uitgaansgebieden te verhogen en de overlast tot een minimum te beperken. Ook zijn er afspraken gemaakt over aanvullend horecatoezicht, de inzet van gekwalificeerde portiers en niet te vergeten een verantwoordelijk alcoholgebruik. In de horecabeleidsnota die in februari 2009 door de raad is vastgesteld zijn daarvoor al de nodige aanzetten gegeven.

Met de ondertekening van het convenant komt het convenant uit 2004 te vervallen.

Â