Rijksuniversiteit Groningen

Attaching cultures. The role of attachment styles in explaining majority members' acculturation attitudes

Datum:02 juli 2009

Promotie: mw. J. Hofstra, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Attaching cultures. The role of attachment styles in explaining majority members' acculturation attitudes

Promotor(s): prof.dr. J.P.G.M. van Oudenhoven, mw.prof.dr. K. van Oudenhoven-van der Zee

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Positief zelfbeeld leidt tot positieve houding tegenover integratie

Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit. Een belangrijke taak voor de Nederlandse samenleving is dus het omgaan met culturele diversiteit. Dit is niet gemakkelijk en de inpassing van immigranten in de Nederlandse samenleving is dan ook vaak onderwerp van verhitte debatten in de Nederlandse media en politiek.

Jacomijn Hofstra deed onderzoek naar de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van acculturatiestrategieën (integratie, assimilatie, separatie en marginalisatie) van immigranten. Daarnaast keek ze naar de invloed van hechtingsstijl (zeker, angstig, vermijdend en gepreoccupeerd) op deze houding.

De resultaten laten zien dat autochtone Nederlanders er de voorkeur aan geven dat immigranten de integratiestrategie (gekenmerkt door cultuurbehoud en positieve relaties met de gastsamenleving) hanteren, gevolgd door de assimilatie-, separatie- en marginalisatiestrategie. Verder blijkt dat hoe zekerder de hechtingsstijl is (gekenmerkt door een positief beeld van zichzelf en van anderen), hoe positiever men is over immigranten die integreren. Onzekere hechtingsstijlen (angstig, vermijdend en gepreoccupeerd) daarentegen zijn of negatief of niet gerelateerd aan de houding ten opzichte van integratie.

Hofstra concludeert dat het verhogen van de scores van mensen op de zekere hechtingsstijl kan leiden tot een cultureel diverse samenleving die een veilige omgeving op school, in de buurt en op het werk garandeert voor mensen met verschillende achtergronden.

Jacomijn Hofstra (Heerenveen, 1980) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Psychologie van de RUG, onderzoeksschool Kurt Lewin Instituut. Het werd gefinancierd door NWO en het Heymansinstituut (RUG). Momenteel werkt ze als postdoc onderzoeker bij het Instituut voor Sociale Weerbaarheid en Integratie en als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanze hogeschool Groningen.

Laatst gewijzigd:18 juni 2009 11:14