Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

2/7
Promotie
Erwin Boutsma: 'Ring1b: Translational control and knockout phenotypes of a PcG Core Protein'. Promotor is prof.dr. M.M.S. van Lohuizen, hoogleraar Biologie en epigenetische regulatie van normale en kankerstamcellen. Polycomb-eiwitten (PcG) beïnvloeden de activiteit van genen door chromatine (DNA en de daaraan gebonden eiwitten) een open of gesloten structuur te geven. Dicht opeengepakt chromatine is moeilijk toegankelijk voor transcriptiefactoren die moeten zorgen voor activatie van genen. Chromatine met een meer open structuur wordt juist in verband gebracht met actieve genen. De expressie van genen die betrokken zijn bij de embryonale ontwikkeling wordt mede op deze manier geregeld. Het Polycomb-eiwit Ring1b blijkt een cruciale rol te spelen bij differentiatie, het proces waarbij cellen uitgroeien tot organen tijdens de embryonale ontwikkeling. Met een knock-outmuis toonde Boutsma aan dat de aanleg van structuren in de kleine hersenen zonder Ring1b slecht verloopt, en dat stamcellen zonder Ring1b niet in staat zijn ongedifferentieerd te blijven en uiteindelijk doodgaan. Tijd: 14.00 uur