Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

2/7
Promotie
Michal Heger: 'Lasers and liposomes: a potentially efficacious combination for the non-invasive removal of pathological cutaneous vasculature'. Promotor is prof.dr. J.A.E. Spaan, hoogleraar Medische Fysica. Co-promotor is dr. J.F. Beek. Een wijnvlek is een rode plek op de huid, meestal in het gezicht of in de hals, die ontstaat door sterk uitgezette bloedvaten. Behandeling gebeurt met behulp van een laser, maar ongeveer de helft van de patiënten reageert daar niet, of onvoldoende op. Heger onderzocht interacties tussen laserlicht en de behandelde bloedvaten die ten grondslag liggen aan deze relatief slechte respons. Op basis daarvan ontwikkelde hij een methode om medicijnen selectief af te leveren op de plaats van de vaatschade. In combinatie met laserpulsen zouden die de effectiviteit van de behandeling moeten verhogen. Belangrijk onderdeel zijn warmtegevoelige liposomen (kunstmatige, door een membraan omgeven deeltjes) die middelen bevatten die van invloed zijn op de bloedstolling. Zij zorgen ervoor dat uitgezette vaten dichtslibben. Dit resulteert in een ontstekingsreactie die verwijdering van de bloedvaten mogelijk maakt. Tijd: 10.00 uur