Gemeente Asten Bedrijventerreinen Asten & Someren


2 juli: ondertekening Visie Bedrijventerreinen Asten & Someren

Op donderdag 2 juli ondertekenen de leden van de projectstuurgroep de `Visie Bedrijventerreinen Asten Someren 2009 - 2023' in cultureel centrum De Ruchte in Someren. Onlangs hebben de gemeenteraden van Asten en Someren de visie aangenomen. Na de ondertekening wordt de visie gepresenteerd aan de ondernemers uit het lokale bedrijfsleven.

Donderdag 2 juli in De Ruchte:

De afgelopen 12 maanden hebben de gemeenten Asten en Someren samen met de lokale ondernemersverenigingen OVA, OVS en ICAS de visie voor de toekomst van de bedrijventerreinen in Asten en Someren ontwikkeld. De Kamer van Koophandel (KvK) samen met bureau BRO, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hebben hen bij de totstandkoming van deze visie ondersteund. Het project werd geleid door een stuurgroep, die onder meer bestaat uit de wethouders Hanssen (Someren) en Huijsmans (Asten) en de voorzitters van de drie lokale ondernemersverenigingen.

Dankzij de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen en de twee gemeenten en het feit dat er een visie is ontwikkeld op zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen mag dit met recht een uniek samenwerkingsproject worden genoemd.

De Provincie Noord-Brabant financiert het procesmanagement van de BOM om de economie te stimuleren en Brabant mooier te maken. De Provincie stimuleert ook de uitvoering van projecten door middel van financiële steun uit het fonds van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).

De visie weerspiegelt een gezamenlijke ambitie (toekomstvisie) voor de bedrijventerreinen. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. De visie heeft onder meer oog voor infrastructuur, herontwikkeling, ruimtelijk functionele inrichting, onderhoud, beeldkwaliteit en samenwerking tussen ondernemers en de gemeenten. De visie is mede tot stand gekomen met behulp van de inbreng van ondernemers tijdens in 2008 gehouden workshops en met behulp van een werkgroep waarin van elk bedrijventerrein een ondernemer vertegenwoordigd was. Daarnaast hebben een 65-tal interviews met Astense en Somerense ondernemers het beeld compleet gemaakt.

Om de gezamenlijke ambitie te kunnen bereiken, zijn in de visie acties omgeschreven. Deze acties zijn opgedeeld in verschillende categorieën: bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen, openbare ruimte en infrastructuur, herstructurering en gezamenlijke acties. Binnen elke categorie zijn acties opgenomen/omschreven die de komende jaren worden opgepakt. De initiatiefnemers willen het bedrijfsleven en alle overige geïnteresseerden informeren over de visie en de daarbij behorende acties. Voor ondernemers die willen weten welke plannen er zijn op hun bedrijventerrein, is het bijwonen van de presentatie een `must'.

Na afloop van de presentatie is er een borrel. Tevens kunnen geïnteresseerden zich dan inschrijven voor het laten toezenden van een exemplaar van de Visie Bedrijventerreinen.