Ingezonden persbericht


Trefwoorden: obesitas, verzadiging, voeding, aroma Promotie mw.ir. Rianne M.A.J. Ruijschop
in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Promotores: prof.dr. M.S. Westerterp-Plantenga; prof.dr.ir. C. de Graaf, WUR; Co-promotor: Dr. A.E.M. Boelrijk, Danone Research Nutrition. Titel: "Retro-nasal aroma release and satiation".
Donderdag 2 juli 2009, 14.00 uur

Voor de preventie of behandeling van obesitas dienen voedingsmiddelen ontwikkeld te worden die smakelijk zijn, maar wel een sterker of langer verzadigd gevoel opwekken zodat men er minder van wenst te eten. In dit verband onderzocht Ruijschop bij NIZO food research de rol van aroma bij verzadigingsmechanismen. Hoewel de mate van aroma-afgifte tijdens voedselconsumptie persoonsspecifiek is, laat dit onderzoek zien dat eigenschappen van voedsel zodanig aangepast kunnen worden, dat deze kunnen leiden tot een hogere kwaliteit en/of kwantiteit van aromastimulatie tijdens voedselconsumptie. Dit kan vervolgens leiden tot een versterkt verzadigd gevoel en zou uiteindelijk kunnen bijdragen aan verminderde voedselinname.