Universiteit Maastricht

Trefwoorden: ondervoeding, gezondheidszorg, decubitus
Promotie mw.drs. Judith M.M. Meijers
in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
Promotores: prof.dr. J.M.G.A. Schols, prof. Th. Dassen, Berlin; Co-promotores; prof.dr. R.J.G. Halfens, Univ. Witten-Herdecke; dr. M.A.E. v. Bokhorst-v.d. Schueren, VUMC. Titel: "Awareness of malnutrition in healthcare".

Donderdag 2 juli 2009, 16.00 uur

Ondervoeding blijkt al jaren een groot probleem te zijn in de Nederlandse gezondheidszorg. De kwaliteit van de voedingszorg verdient daarom meer aandacht. Dit blijkt uit het proefschrift van Judith Meijers. Positief is dat jaarlijkse deelname aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) leidt tot lagere prevalentiecijfers van ondervoeding in ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Meten leidt dus tot besef van de problematiek en vervolgens tot verbeteractiviteiten. Ook deelname aan landelijke zorgverbeteringsprogramma's blijkt vruchten af te werpen. Verder wordt in dit proefschrift de relatie tussen decubitus en ondervoeding bevestigd en blijkt dat de implementatie van voedingsrichtlijnen voor de preventie en behandeling van decubitus bijdraagt aan completere decubituszorg.
Universiteit Maastricht