Gemeente Lelystad

Inwoners zien zichzelf verantwoordelijk voor verbetering van het milieu

Donderdag 2 juli 2009

De inwoners van Lelystad zijn het voor een groot deel eens met de slogan: `Een beter milieu begint bij jezelf'. Op de vraag wie het meest verantwoordelijk is voor de verbetering van het milieu vindt namelijk meer dan de helft dat het de bevolking zelf is.

Ruim een kwart vindt de rijksoverheid de eerstverantwoordelijke. Circa tien procent vindt dat het bedrijfsleven hierin voortrekker moet zijn en nog minder mensen vinden dat deze taak bij provincie en/of de gemeente zou moeten liggen. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek onder het LelyStadsPanel dat afgelopen december (2008) werd gehouden.

Resultaten

Bijna 90% van de Lelystedelingen denkt wel eens na over de klimaatverandering op aarde en een nog hoger percentage over het eigen energieverbruik thuis. Tweederde vindt de eigen bijdrage aan de luchtverontreiniging zeer klein. Ruim een vijfde van de mensen maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in en om de stad. Verder vreest meer dan de helft dat de ontwikkelingen rond het vliegveld extra geluidsoverlast zal veroorzaken, maar tegelijkertijd ziet driekwart van de bewoners wel in dat die ontwikkelingen belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de stad.

Tevredenheid over afvalinzameling

In hetzelfde onderzoek werd ook aandacht besteed aan de afvalinzameling in Lelystad. De bewoners gooien met elkaar per jaar 40 miljoen kilo huisvuil weg, wat moet worden ingezameld en verwerkt. Dat kost geld, maar ruim 40% van de mensen zegt `geen idee' te hebben hoeveel ze daarmee jaarlijks kwijt zijn. Onder de rest schat meer dan de helft het bedrag ook nog eens te laag in.

In het algemeen is het overgrote deel (meer dan 80%) van de inwoners hierover tevreden of zelfs zeer tevreden. Wel zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende afvalsoorten: het meest tevreden is men over de inzameling van huisvuil en oud papier, het minst over de inzameling van grofvuil en klein chemisch afval.

Afvalscheiding

De meeste mensen zijn actief bezig met het gescheiden aanbieden van de verschillende soorten afval. Het best doet men dat bij het oud papier en het minst goed bij het GFT-afval. Met name jongeren en bewoners van hoogbouwwoningen scheiden het afval minder goed dan anderen. Als oplossing om dit afval beter te scheiden zien mensen het liefst dat vaker wordt ingezameld aan huis.

* Samenvatting Onderzoek Afvalinzameling 2008
* Bijlage Samenvatting onderzoek Milieu en Energie 2008
---