CNV Onderwijs

2 juli 2009

Geen akkoord sociaal plan verplaatsing STOAS

Categorie: Hoger onderwijs

In het arbeidsvoorwaardenoverleg van woensdag 1 juli is GEEN akkoord bereikt over een sociaal plan voor de verplaatsing van STOAS naar Wageningen. CNV Onderwijs en de andere bonden gaan zich samen met de georganiseerde personeelsleden beraden op de daardoor ontstane situatie. Daartoe worden twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste is op maandag 6 juli in Den Bosch (aanvang 15.00 uur). Donderdag 9 juli volgt de bijeenkomst in Dronten (aanvang 10.00 uur). Beide bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor werknemers van STOAS die lid zijn van CNV Onderwijs of één van de andere vakbonden.

Over het sociaal plan is een aantal malen intensief en, op het laatst, langdurig overleg geweest. Uiteindelijk gaf het College van Bestuur aan de compromisvoorstellen van de bonden onvoldoende te vinden om overeenstemming over het sociaal plan te kunnen bereiken. Het ontbreken van een sociaal plan betekent ook dat een definitief besluit over de verplaatsing naar Wageningen nog niet kan worden genomen.
---