Innovation Labs


AMSTERDAM, 20090616 -- Digikring Groot Amsterdam organiseert donderdag 2 juli een netwerkbijeenkomst met als onderwerp `Innovation Labs'. Innovatie Labs zijn over de hele wereld in opkomst. Het zijn broedplaatsen waar wetenschappelijk onderzoek, design en commerciele toepassing elkaar ontmoeten.

Digikring Groot Amsterdam is een pluriform gezelschap dat meer interactie en kennisuitwisseling nastreeft tussen mensen die hun achtergrond hebben in de ICT en Nieuwe Media. Het gemeenschappelijke doel van de leden is het actief uitwisselen van ideeën en informatie om de kwaliteit en kwantiteit van de door de branche geleverde diensten naar een hoger plan te tillen.

Speciale gasten op deze avond zijn de Frank Kresin, programma manager en Bas van Abel. creative director van Waag Society en Norbert Kouwenhoven, Executive (partner) in IBM´s Global Business Services.

Amsterdam Living Lab en het belang van Innovatie Labs over de wereld komen deze avond aan bod. Het Beer Living Lab van IBM wordt toegelicht en het Fablab, op de 2de etage van Pakhuis de Zwijger, is deze avond open om een kijkje te nemen.

Bezoek www.digikring.net voor meer informatie en meld u aan.

Digikring Groot Amsterdam