Verhuisbranche onaangenaam verrast


Verhuisbranche onaangenaam verrast door voorstel minister Cramer om productgroep Verhuisdiensten te schrappen

DEN HAAG, 20090702 -- De Organisatie voor Erkende Verhuizers is onaangenaam verrast door het voorstel van minister Cramer van VROM om de productgroep Verhuisdiensten te laten vervallen bij het duurzaam inkopen door de overheid. De minister heeft haar voorstel aan de Tweede kamer meegedeeld in de voortgangsrapportage Duurzaam Inkopen die zij op 25 juni 2009 naar de Kamer stuurde en die langs een omweg bij de branche is terechtgekomen.

De programmadirectie Duurzaam Inkopen van VROM heeft desgevraagd bevestigd dat in totaal 17 productgroepen zijn geschrapt. De verhuisbranche is ontstemd over het feit dat vooraf geen enkele vorm van overleg is gezocht en zij bij toeval kennis nam van het besluit. De duurzaamheidcriteria van de productgroep Verhuisdiensten zijn begin april 2009 vastgesteld en zouden in 2010 gaan gelden.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers vindt het onbegrijpelijk dat eerst veel inspanningen van de branche zijn gevraagd om duurzaamheidcriteria te ontwikkelen en deze nu, na het gereedkomen ervan, eenzijdig met een pennenstreep worden doorgehaald en noemt de handelwijze van de minister onzorgvuldig en inconsistent. Op grond van de informatie van VROM is de branche druk aan de slag om op tijd klaar te zijn voor de invoeringsdatum en voelt zij zich nu totaal overrompeld door deze abrupte koerswijziging van de minister.

"Onze leden zijn al bezig met de implementatie van de maatregelen om aan de criteria te kunnen voldoen. Enerzijds worden wij met maatregelen als milieuzones gedwongen tot bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe voertuigen en als we dan samen tot maatregelen komen om verhuisdiensten duurzamer te maken krijgen we te horen dat er te weinig duurzaamheidswinst is te behalen. Een nadelig bijverschijnsel is dat door het schrappen van deze kwaliteitscriteria de overheid zich bij het inkopen van diensten weer teveel laat leiden door de prijs. Dat is nu net wat we als duurzame en verantwoorde branche proberen te veranderen."

De verhuisbranche heeft in de afgelopen periode veel tijd, geld en energie gestoken in duurzaamheid. Dat varieert van nieuwe schonere voertuigen tot organisatorische maatregelen. Daarnaast heeft zij actief bijgedragen aan het opstellen van de criteria voor duurzaam inkopen van Verhuisdiensten, is zij een partnerschap aangegaan met MVO Nederland, praat zij mee over de nieuwe aanbestedingswet, is zij betrokken bij de ontwikkeling van de arbocatalogus Verhuisvervoer en is zij volop bezig om duurzaamheid in alle geledingen van de bedrijfsvoering van verhuisbedrijven te realiseren.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers roept de minister op om op haar besluit terug te komen en om met de branche om tafel te gaan.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de 300 professionele verhuisbedrijven in Nederland. Nagenoeg alle verhuisopdrachten van de overheid worden verricht door gecertificeerde Erkende Verhuizers en de hierbinnen gespecialiseerde groep van 35 Professionele Project Verhuizers met het PPV keurmerk.