PNO Ziektekosten en ONVZ gaan intentie tot samenwerking aan


HOUTEN, 20090702 -- PNO Ziektekosten en ONVZ Zorgverzekeraar hebben vandaag een intentieverklaring getekend om te komen tot een vergaande samenwerking vanaf 1 januari 2010. In de beoogde samenwerking wordt ONVZ risicodrager van de ziektekostenportefeuille van PNO en verantwoordelijk voor de uitvoering. PNO blijft onder eigen label aanbieder van ziektekostenverzekeringen en commercieel verantwoordelijk. De ziektekostenportefeuille van PNO omvat ruim 24.000 verzekerden.

In een eerder stadium gaf PNO al aan op zoek te zijn naar een samenwerking met een zorgverzekeraar. Dit om zo ook in de toekomst hun unieke serviceniveau te kunnen blijven aanbieden. "De match op het gebied van kwaliteit heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voor ONVZ te kiezen. Dit is voor ons een uitstekende mogelijkheid om de trend van groei voor de toekomst voort te zetten.", reageert Leo Witkamp, directievoorzitter van PNO.

Ook ONVZ is zeer content met de voorgenomen samenwerking: "Het klantenbestand van PNO sluit uitstekend aan bij onze doelgroep en het profiel van onze leden. Daarnaast biedt deze samenwerking ons de mogelijkheid tot schaalvergroting en kunnen we onze positie als kwalitatieve zorgverzekeraar verder versterken.", aldus voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, Erno Kleijnenberg.

PNO Ziektekosten
PNO Ziektekosten verzorgt een collectieve ziektekostenregeling voor iedereen die werkzaam is in de bedrijfstak media. Het beleid van PNO Ziektekosten is erop gericht om deze klanten (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden met hun gezinsleden) een goed verzekeringspakket aan te bieden tegen een aanvaardbare premie. Daarbij streeft PNO Ziektekosten er naar om haar klanten een persoonlijke service te bieden en zo goed mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen. PNO Ziektekosten werd afgelopen jaar tot `Beste Zorgverzekeraar' gekozen. PNO Ziektekosten werkt nauw samen met Pensioenfonds PNO Media. Samen willen de twee organisaties de belangrijkste aanbieder zijn van employee benefits met een verzorgingskarakter (pensioen-, spaar- en ziektekostenregelingen) voor de bedrijfstak media.

ONVZ Zorgverzekeraar
ONVZ Zorgverzekeraar is een middelgrote zorgverzekeraar uit Houten. In 2008 vierde het bedrijf zijn 75-jarig bestaan. ONVZ biedt een totaalpakket aan zorg-, preventie- en verzuimverzekeringen. De distributie verloopt exclusief via verzekeringsadviseurs. ONVZ heeft geen winstoogmerk en wil haar klanten zo goed mogelijk begeleiden in de zorg. Kwaliteit, keuzevrijheid, vernieuwing en service zijn belangrijke drijfveren.

ONVZ