Gemeente Staphorst legde onnodig Onroerendezaakbelasting op


STAPHORST, 20090702 -- In de door gemeente Staphorst uitgebrachte jaarrekening 2008 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,3 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 1,9 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. In 2008 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1,3 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2004-2008 een voordelig saldo van 1,7 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 17,6 miljoen euro over. Ook in de jaren 2004, 2005 en 2006 legde de gemeente onnodig Onroerendezaakbelasting op.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Staphorst is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Staphorst"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, accountant Deloitte van gemeente Zwolle, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

LW Verhoef