Stadsdeel Amsterdam Centrum


Plannen verkeerswijziging op en rond Geldersekade

22 juni 2009

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum is van plan om eenrichtingsverkeer in te stellen op de oostzijde van de Geldersekade, richting de Prins Hendrikkade. De rijrichting in de Sint Antoniesbreestraat en de Jodenbreestraat wordt dan omgedraaid. Op donderdag 2 juli organiseert het stadsdeel hierover een informatieavond

Belangrijkste aanleiding voor deze plannen is het nieuwe kruispunt dat binnenkort wordt aangelegd ten behoeve van de eveneens nieuwe Odebrug. De Odebrug vervangt de Oosterdokskade, die zal worden afgebroken. Het nieuwe kruispunt moet de Odebrug ontsluiten en ligt in het verlengde van de Geldersekade.

Het instellen van éénrichtingsverkeer, richting Prins Hendrikkade, op de oostzijde van de Geldersekade is een voorwaarde om het kruispunt te kunnen realiseren; het kruispunt is verkeerskundig onregelbaar wanneer deze maatregel niet wordt ingesteld.

Rijrichting omdraaien

De maatregel op de Geldersekade maakt het op haar beurt weer noodzakelijk om de rijrichting in de Sint Antoniesbreestraat en de Jodenbreestraat tot aan de Houtkopersdwarsstraat om te draaien, zodat de Nieuwmarkt bereikbaar blijft. Deze laatstgenoemde maatregelen zijn ook van belang voor de herprofilering van het Mr.Visserplein vanwege het verminderde aanbod van auto's vanuit de Jodenbreestraat.

Informatieavond
Over de voorgenomen maatregelen op de Geldersekade, Sint Antoniesbreestraat en Jodenbreestraat vindt op donderdag 2 juli een informatieavond plaats in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b. Aanvang 19.30 uur. Tot 3 augustus is het mogelijk een zienswijze in te dienen over het voorgenomen verkeersbesluit; kijk voor meer informatie op pagina 2 van deze krant of internet (zie onder).

Het Voornemen Verkeersbesluit en het onderliggende besluit van het dagelijks bestuur liggen ter inzage bij Publiekscontacten (stadhuis), of kijk op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Openbare Ruimte > Verkeerscirculatie Amstel-Nieuwmarktbuurt.