Gemeente Overbetuwe


Commissievergaderingen (juli)

---

Commissie Burger

Deze commissie gaat op 2 juli niet door.

Commissie Gemeentebrede en/of Financiële Zaken

Dinsdag 7 juli 2009, 20.00 uur, commissiekamer gemeentehuis Elst

Onderwerpen:


* Vaststellen advieslijst commissie GFZ d.d. 2 juni 2009
* Vaststellen evaluatielijst

* Rondvraag

* âToekomstvisie+; Overbetuwe verbindtâ¦â

Commissie Ruimte

Woensdag 8 juli 2009, 19.00 uur, commissiekamer gemeentehuis Elst

Onderwerpen:


* Vaststellen advieslijsten commissie Ruimte van 13 mei en 3 juni 2009

* Vaststellen evaluatielijst

* Rondvraag

* Samenwerkingsovereenkomst Betuws Bedrijvenpark
* Aanvaarding MER Betuws Bedrijvenpark

* Nota grondbeleid gemeente Overbetuwe 2009
* Strategisch document âMilieukompas voor de toekomstâ
* Overbetuwe naar klimaatneutraal

* Geluidsbeleid gemeente Overbetuwe

* Beeldkwaliteit Lanenbuurt B

Iedereen kan aan het begin van de behandeling van onderwerpen die op de agenda staan maximaal 5 minuten het woord voeren. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de griffie, tel. 0481 â 362 305.
De agenda en de bijbehorende vergaderstukken kunt u vanaf vrijdag 19 juni 2009 tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Elst, bibliotheken en dorpshuizen.
Het is mogelijk een volledige agenda, inclusief tijdsindicatie en achterliggende stukken te bekijken via het internet door verder te klikken op College en Raad, vervolgens op Vergaderstukken, daarna op Vergaderkalender en tenslotte de gewenste vergadering aanklikken.