Gemeente Delft

Scheve verkeerspalen snel recht dankzij slim Delfts idee

Gerrit de Vreede, werkmeester bij de gemeente Delft, heeft een slim idee ontwikkeld om scheefstaande verkeerspalen snel en gemakkelijk recht te zetten. Met een hydraulisch systeem, de 'Hydro-Rezet', buigt hij metalen palen in een paar minuten recht. Normaal is rechtzetten meestal niet mogelijk en hebben twee mensen een half uur werk aan het vervangen van een scheefstaande verkeerspaal.

Behalve voor verkeerspalen is de Hydro-Rezet geschikt voor het rechtzetten van onder meer metalen papierbakken, fietsklemmen, parkeermeters en speelwerktuigen. Naar schatting telt een stad als Delft ongeveer 12.000 van dit soort objecten. Wekelijks komen palen en andere objecten scheef te staan door aanrijdingen, bijvoorbeeld bij het parkeren, of door vandalisme. Dit geeft een straat een onverzorgde aanblik. Dankzij de vinding van Gerrit de Vreede kan nu snel en zonder grote fysieke belasting worden opgetreden. De Hydro-Rezet kan worden ingezet bij een scheefstand tot wel zestig graden. Is een paal geknikt dan is herstel niet mogelijk.

De ideeënbuscommissie van de gemeente Delft beloont het idee van Gerrit de Vreede met een geldbedrag. Wethouder Anne Koning reikt de beloning aan hem uit.

Dit gebeurt op donderdag 2 juli 2009 om 15.30 uur op de gemeentelijke vestiging aan de Staalweg 1, 2612 KK Delft.

Gerrit de Vreede verzorgt op die middag een demonstratie met de Hydro-Rezet.

Vertegenwoordigers van de media zijn hierbij van harte welkom.

Noot voor de redactie (