Gemeente Alkmaar


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET HORIZON COLLEGE, WOONZORGSPECTRUM WESTERHOUT EN DE GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, 1 juli 2009

Succesvol Alkmaars project combineert inburgering met erkend diploma in de zorg

Achttien vrouwen ontvangen donderdag 2 juli het landelijk erkende diploma 'zorghulp' of 'helpende'. Zij ronden dan met goed gevolg de opleiding ZorgTaal 1 danwel 2 af, een traject dat speciaal door de gemeente Alkmaar in het leven is geroepen voor niet-Nederlandstaligen die in de gezondheidszorg willen werken. Wethouder Wim van Veen van Zorg en Minderhedenbeleid overhandigt de deelneemsters hun diploma.

Erkende diploma's

Samen met de gemeente Alkmaar startten het ROC Horizon College en de zorginstelling Westerhout in oktober 2008 met een tweejarig opleidingstraject in de zorg voor allochtone vrouwen met een laag taalniveau. Het nieuwe traject is een koppeling van bestaande, losse trajecten. Het nieuwe traject omvat de deelopleidingen ZorgTaal 1 dat opleidt tot het erkende diploma 'zorghulp' en ZorgTaal 2, dat wordt afgerond met het diploma 'helpende'. Door het samenvoegen en nauwkeurig op elkaar afstemmen van de voorheen aparte trajecten is het diploma 'helpende' nu te halen in twee jaar, in plaats van drie jaar.

Enthousiast

Wethouder Van Veen is enthousiast over Zorgtaal: 'Tijdens de opleiding leer je én de Nederlandse taal én een vak, volgens mij is dat een gouden combinatie. Mede door de opgedane werkervaring kun je na het behalen van je diploma gelijk aan de slag. Hiermee hebben allochtone vrouwen een grotere kans op een baan.'

Vervolgopleiding of werk

Tijdens de diploma-uitreiking ontvangen dertien vrouwen het diploma 'zorghulp'. De deelnemende vrouwen zijn blij met de opleiding; naast het beter leren spreken van de Nederlandse taal, voelen zij zich zekerder van zichzelf. Ze hebben door de scholing en praktijkstage geleerd zich staande te houden in een Nederlandse arbeidssituatie. Een aantal dames stroomt door naar Zorgtaal 2.

Vijf deelneemsters ontvangen donderdag het diploma 'helpende' voor het succesvol afronden van ZorgTaal 2. Alle vijf gaan zij aan het werk. Sommigen combineren dit met een vervolgopleiding tot 'verzorgende'.

Inburgering

Voor de gemeente is het belangrijk dat juist ook allochtone vrouwen de Nederlandse taal leren en meedoen aan het arbeidsproces. Zij vormen een groot potentieel aan nieuwe arbeidskrachten voor de zorg, waar extra mensen hard nodig zijn. Het behalen van het diploma voor ZorgTaal 1 geeft bovendien vrijstelling van het Inburgeringsexamen. Afgelopen schooljaar waren praktisch alle deelneemsters inburgeraars. Door de inzet van extra taallessen zijn alle zeilen bijgezet om hun beheersing van de Nederlandse taal op niveau te brengen.


Noot voor redacties