CDA-Kamerlid Çörüz wil politiesterkte laten onderzoeken


"Kunnen afspraken Regeerakkoord over blauw op straat worden gehaald?"

DEN HAAG, 20090702 -- Het CDA-Kamerlid Coºkun Çörüz heeft voorgesteld het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer te laten onderzoeken hoe het is gesteld met de politie-sterkte in Nederland. Hij wil weten of de afspraak in het regeerakkoord over die sterkte wel gehaald kan worden. Aanleiding voor hem om zo'n onderzoek te willen zijn signalen van korpsbeheerders, burgemeesters, raadsleden, korpschefs en politiemensen dat het met het aannamebeleid en de politiesterkte niet goed gaat. Daartegenover staan de staatjes en gegevens van de minister die een beeld schetst dat het juist goed gaat met de politiesterkte en dat er van een toename aan blauw sprake is.

Çörüz heeft op werkbezoeken gezien dat er politieposten gesloten zijn en nog gaan sluiten waardoor grote gebieden het moeten stellen met één agent en één student. Hij hoorde van korpsen die minder mensen naar de politie-opleiding sturen om zo de hen opgelegde bezuinigingen te halen. Ook schijnen korpsen de bezuinigingen in te vullen door minder mensen aan te nemen.

Om de Kamer haar controlerende taak goed te kunnen uitoefenen, vindt Çörüz het noodzakelijk de politiesterkte door het onafhankelijke bureau te laten onderzoeken. Politie op straat is essentieel in het veiligheidsbeleid. "We hebben daar met het kabinet afspraken over gemaakt en die moeten niet alleen op papier worden uitgevoerd maar ook in het echt", aldus Çörüz.

Ingezonden persbericht