PERSBERICHT

Hilversum, 6 juli 2009

Vivenda Media Groep dient noteringsaanvraag in bij Euronext voor uitgegeven aandelen

De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep NV ("VMG" of "Vivenda Media Groep") maakt bekend dat voor 68.591.302 uitgegeven aandelen een verzoek tot toelating tot de notering op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext is ingediend.

In het persbericht van 26 maart 2008 door Vivenda Media Groep NV, is het voornemen tot uitgifte van 10% nieuwe aandelen vermeld. Op 1 april 2008 heeft een conversie plaatsgevonden van in totaal 4.837.613 aandelen Vivenda Media Groep NV met een nominale waarde van EUR 0,20 per aandeel, de kortlopende schulden zijn geconverteerd tegen een uitgifteprijs van EUR 0,21 per aandeel.

Van de op 6 maart 2008 geplaatste converteerbare obligatielening ten bedrage EUR 7,5 miljoen is een gedeelte groot EUR 2.499.000 geplaatst bij De Groote Zandschulp I BV, gevestigd te Woudenberg.

In het op 16 april 2009 gepubliceerd persbericht is gemeld dat op 15 april 2009 een conversie heeft plaatsgevonden van 21.733.264 aandelen Vivenda Media Groep NV met een nominale waarde van EUR 0,02 per aandeel. De conversie heeft plaatsgevonden tegen een uitgifteprijs van EUR 0,039 per aandeel, derhalve is een bedrag van EUR 847.597,30 geplaatst bij De Groote Zandschulp I BV, gevestigd te Woudenberg.

In het op 16 juni 2009 gepubliceerd persbericht is gemeld dat op 28 mei 2009 een conversie heeft plaatsgevonden van in totaal 42.020.425 aandelen Vivenda Media Groep NV met een nominale waarde van EUR 0,02 per aandeel. De conversie heeft plaatsgevonden tegen een uitgifteprijs van EUR 0,039 per aandeel, derhalve een bedrag van EUR 1.651.402,70 geplaatst bij De Groote Zandschulp I BV, gevestigd te Woudenberg.

De nieuw uitgegeven gewone aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2009 en volgende boekjaren. Op deze aandelen rust geen lock-up. Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen Vivenda Media Groep NV bedraagt thans 117.020.326 gewone aandelen.

Over Vivenda
Vivenda is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimedia bedrijf. De onderneming is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels internet als in gedrukte vorm. Vivenda is marktleider in haar branche en hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief. De doelstelling van de onderneming is om haar leidende positie op het gebied van multimediale communicatieproducten voor de onroerendgoedsector verder uit te breiden.

Einde persbericht