Werken zoveel je wilt

Amsterdam, 06 juli 2009

De arbeidsmarkt is de laatste drie maanden voor werknemers verslechterd en de werkloosheid zal komend jaar stijgen. Toch kunnen werknemers gemiddeld genomen de uren maken die ze willen.

Werknemers zijn er de afgelopen drie maanden niet op vooruit gegaan. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van vrijdag. Van de 55.300 respondenten vindt een minderheid van 6% dat de positie van werknemers op de arbeidsmarkt is verbeterd in de laatste drie maanden. Eén op de zes (16%) ziet geen verandering, terwijl volgens acht op de tien (78%) de werknemers er op achteruit zijn gegaan. Het aantal pessimisten overtreft het aantal optimisten dus duidelijk. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de stijging van de cao-lonen in het tweede kwartaal 3,0% zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is flink minder dan de loonstijging van 3,7% in het eerste kwartaal.

Meer werklozen komende twaalf maanden

De werkloosheid gaat stijgen. Dat verwacht de meerderheid van de 42.300 respondenten op de ING Vraag van Vandaag op zondag. Acht op de tien (83%) respondenten denkt dat het aantal werklozen de komende twaalf maanden zal stijgen. Een op de elf (9%) gaat uit van een constante werkloosheid, terwijl 5% van de respondenten optimistisch is en denkt dat het aantal werklozen zal dalen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het herstel van de arbeidsmarkt zal achterlopen op de economie. Volgend jaar komt het werkloosheidspercentage gemiddeld uit op 9% (zie ook het Maandbericht economie van juni).

Werken zoveel je wilt

Werknemers kunnen gemiddeld het aantal uren werken dat ze willen. Het lijkt er momenteel niet op dat zij gedwongen door de recessie massaal minder uren kunnen werken dan gewenst. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag op zaterdag. Van de 46.100 respondenten zegt bijna een kwart (23%) meer betaalde uren te willen maken. Een ongeveer even grote groep (22%) wil juist minder werken. Drie op de tien (31%) respondenten werkt het aantal uren dat hij of zij wil. Nu het minder gaat met de economie neemt tijdelijk werk af. Vooral uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel kunnen daardoor niet altijd de gewenste hoeveelheid uren maken. Voor werknemers met een vast contract staat, afgezien van overwerk, het aantal betaalde uren vast.

© 2009 ING Economisch Bureau