Ingezonden persbericht

Geen deeltijd WW maar goede doelen

ICT bedrijf BPMI zet medewerkers in voor goede doelen

BPMI gaat tegen kostprijs medewerkers inzetten bij goede doelen in Nederland. Het ICT-bedrijf uit Den Haag dat actief is door heel Nederland, is specialist in Microsoft Netwerk Infrastructuur, Security en Business Intelligence. Daarnaast produceert BPMI websites. Vanwege tijdelijke overcapaciteit heeft BPMI besloten om van de nood een deugd te maken. In plaats van medewerkers tijdelijk naar huis te sturen is het volgens de directie namelijk beter om ze in te zetten bij non-profit organisaties. Zo blijven BPMI-medewerkers in hun vakgebied actief en kunnen ze tegelijkertijd een goed doel ondersteunen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt voor BPMI een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Zo produceerde BPMI in juni kosteloos de website www.2miljoenhandtekeningen.nl voor de donorstichting. Deze stichting werkte eerder samen met omroep BNN voor de productie van het roemruchte (en met Emmy Award bekroonde) tv-programma De Grote Donorshow.

Via de website www.2miljoenhandtekeningen.nl wil de donorstichting in samenwerking met andere organisaties twee miljoen elektronische handtekeningen verzamelen. Met deze handtekeningen willen deze organisaties de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ondersteunen, waarbij iedere burger automatisch als donor wordt geregistreerd tenzij men uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen.