Ingezonden persbericht

Persbericht:

Deeltijdopleiding tot jeugdarts, nu ook in Zwolle

Amsterdam, 6 juli 2009 - Een nieuwe leergang van de opleiding Jeugdarts van de NSPOH start op donderdag 3 september in Zwolle. Bij de NSPOH kunnen parttimers het cursorisch deel van de tweejarige beroepsopleiding in een driejarig programma volgen. Voor zij-instromers is een aangepast programma mogelijk. Losse modulen kunnen door jeugdartsen, die al eerder zijn opgeleid, als geaccrediteerde verdiepende bij- en nascholing worden gevolgd. Na afronding van de eerste fase kan de jeugdarts verder met de tweede fase bij de NSPOH, gericht op beleid, wetenschappelijk onderzoek en management, om deze af te sluiten met de specialistenregistratie arts Maatschappij & Gezondheid. Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.nspoh.nl/mg.

Duaal en competentiegericht

Zoals alle opleidingen tot medisch specialist, leggen de opleidingen tot jeugdarts en Arts M&G van de NSPOH de nadruk op de samenhang tussen praktijk en , competentiegericht opleiden. Het cursorisch onderwijs sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk van het werk van de arts in opleiding (AIO). Zo past de arts de kennis en vaardigheden, die hij in het cursorisch deel verwerft, toe in het dagelijks werk.

In de opleiding krijgt de AIO de kans om zijn competenties op het gebied van medisch handelen, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit verder te ontwikkelen. Ter verbreding en verdieping van het vak volgen de jeugdartsen het deel van de opleiding dat appelleert aan sociaal-geneeskundige basiskennis en - vaardigheden, samen met andere artsen die werkzaam in de public health, bijvoorbeeld artsen die opgeleid worden tot forensisch arts of infectieziektearts.

Samenwerking

Voor het invullen van de nieuwe opleidingsprincipes werkt de NSPOH nauw samen met universiteiten en de wetenschappelijke vereniging van jeugdartsen, de AJN. Deze spelen een sleutelrol in het vormgeven van de beroepsopleiding én van de tweede-fase-opleiding tot Arts M&G.

Einde persbericht