Ingezonden persbericht

ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT DODE AMERIKAANSE NERTSEN
Vries Amerikaanse nertsen in!

In het kader van onderzoek naar de verspreiding van ontsnapte en verwilderde Amerikaanse nertsen in Nederland zoekt de Zoogdiervereniging dode Amerikaanse nertsen.

In 1958 maakte de Plantenziektekundige Dienst melding van de eerste waarnemingen van ontsnapte nertsen in Nederland. Sindsdien worden met regelmaat ontsnapte dieren gemeld als verkeersslachtoffer, bijvangst van muskusrattenbestrijding, of als "losse waarneming".

Betrouwbare meldingen van nestjes of jonge dieren zijn echter zeer schaars, en er lijkt zich, in tegenstelling tot veel andere landen in Europa, geen duurzame populatie gevestigd te hebben. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de intensiteit van muskusrattenbestrijding in Nederland en belasting door PCB's.

De vraag is nu of het vijftigjarige voorkomen van de Amerikaanse nerts in Nederland nu komt door een constant escape, gecontroleerd door bijvangst bij muskusrattenbestrijding, of dat er een duurzame populatie is door voorplanting buiten ons blikveld? Deze vraag is zeker relevant met oog op de discussie over het verbieden van de nertsenfokkerij in Nederland, en de plannen om muskusrattenbestrijding te extensiveren.

In opdracht van het Team Invasieve Exoten onderzoekt de Zoogdiervereniging verspreidingsbeeld, de ligging van pelsdierfokkerijen en bijvangsten tijdens de muskusrat- en beverratbestrijding, en mogelijke relaties daartussen. Daarnaast doen we sectie op in het wild gevonden dode nertsen. Daarbij kijken we naar conditie, dieet en voortplantingsstatus: zijn de vrouwelijke dieren zwanger, of zwanger geweest? Door een isotoop-analyse van de dieren kunnen we ook aanwijzingen krijgen of de dieren lang of kort in het wild aanwezig zijn en in het wild zijn geboren of in gevangenschap.

Vindt u dus een Amerikaanse nerts: leg vindplaats en datum goed vast, vries hem in, en bel of schrijf de Zoogdiervereniging (jasja.dekker@zoogdiervereniging.nl 026-370.53.18). We komen het dier dan halen, of regelen verzending.Ingezonden persbericht