Ingezonden persbericht

Verslag eindejaarsbijeenkomst Assadaaka jaar 2008-2009

1 juli was het weer zover: de viering van het einde van het cursusjaar 2008-2009 bij Assadaaka vond plaats in de Meevaart in de Indische Buurt. Het is altijd een gezellig samenzijn van docenten, cursisten en andere vrijwilligers en medewerkers van Assadaaka in de grote zaal van het buurthuis, waarbij tevens een certificaatuitreiking plaatsvindt voor die cursisten die het afgelopen jaar aan voldoende lessen deelgenomen hebben.
Voorafgaand aan dit formele deel van de avond was er een etentje georganiseerd. Volgens het programma zou het etentje een onderonsje zijn tussen de docenten en andere vrijwilligers, maar de voorbereidingen liepen enigszins uit en zo kon het gebeuren dat er reeds veel cursisten aanwezig waren toen de grote zaal klaar was om de gasten te ontvangen. Dat betekende natuurlijk dat de cursisten niet buiten konden blijven staan en zij konden dan ook aanschuiven. Naast de cursisten waren ook twee personen uit de Zeeburgse stadsdeelpolitiek aangeschoven. De koks die een heerlijke couscous met kip en groenten samengesteld hadden, hadden gelukkig meer dan genoeg bereid zodat het grotere aantal eters geen problemen opleverde en er een gezellig bezette tafel ontstond.
De voorzitter van de multiculturele vereniging Assadaaka, een vereniging die al jarenlang een 'taalwinkel' heeft, het onderdeel van de vereniging dat de taalcursussen verzorgt voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, de heer Ahmed El Mesri, sprak de aanwezigen toe met een paar vriendelijke woorden. Hij bedankte de docenten die zich ook het afgelopen jaar weer op vrijwillige basis ingezet hadden, hij bedankte de beide coördinatrices Nathalie en Renate, en hij heette een vroegere docente, Karin, die al enige tijd geleden afscheid genomen had in verband met drukke werkzaamheden elders, maar die nu weer eens kwam kijken, in het bijzonder welkom. Ook de cursisten heette hij van harte welkom en nadat hij iedereen een smakelijk eten toegewenst had, konden de aanwezigen zich aan de gezonde maaltijd zetten.

Na het eten volgde een inventaris van de aanwezige cursisten. Het waren allemaal mensen die zich het afgelopen jaar de nodige moeite getroost hadden om, vaak naast drukke werkzaamheden, ook regelmatig de lessen bij te wonen, hun huiswerk voor te bereiden en alle andere dingen te doen die vereist zijn bij het verwerven van een andere taal. De taalwinkel van Assadaaka legt grote nadruk op het leren van het Nederlands, omdat Assadaaka het spreken van de taal van het land waar men woont, beschouwt als de toegang tot het sociale leven, en uitgangspunt van Assadaaka is altijd het deelnemen aan de maatschappij, het kennis ervan nemen met als uiteindelijke doel zich er ook thuis te voelen. Dat betekent natuurlijk niet dat een taal zomaar even geleerd is. Het leerproces is een intensief proces, waarvan ook de docenten bij Assadaaka zich zeer wel bewust zijn. Dat is dan ook de reden dat het jaar traditioneel afgesloten wordt met een certificaatuitreiking: het certificaat stimuleert cursisten om zich in te blijven zetten en geeft ze het idee dat ze een stapje verder gekomen zijn. En terwijl de twee coördinatrices zich even terugtrekken om de certificaten op te halen, gaan de overige aanwezigen verder met hun gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar natuurlijk ook over de wederwaardigheden van het afgelopen jaar.
Tenslotte komen de coördinatrices weer terug met de stapel certificaten en de cursisten worden per persoon naar voren geroepen en zetten onder applaus van de overige aanwezigen hun handtekening onder het certificaat, naast de handtekening van de voorzitter.

Met het beëindigen van de certificaatuitreiking was ook het formele deel van de avond voorbij en toen kon het feest beginnen. Dat feest kreeg natuurlijk vanzelf een multicultureel tintje, want cursisten komen uit alle delen van de wereld en brengen hun eigen gewoonten en gebruiken met zich mee. Die veelkleurigheid zorgt altijd voor gezellige bijeenkomsten en zo was het ook deze laatste bijeenkomst ter afsluiting van het cursusjaar. Mogen alle cursisten ook in de komende lesvrije periode zich verder bekwamen in hun Nederlandse taalvaardigheid.