Gemeente Smallingerland


* | 2009

* | Maart

* | Groot onderhoud De Welle

Groot onderhoud De Welle

Het college van B en W trekt EUR 875.000 uit voor groot onderhoud van zwembad de Welle. Het door het Sportbedrijf ingediende uitvoeringsplan is erop gericht dat het bad voor minimaal vijf jaar in stand en open gehouden kan worden.
De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk in de zomerperiode plaats en dan zal het zwembad enkele weken gesloten worden. Gepland is de periode 6 t/m 17 juli voor het recreatiebad en 6 juli t/m 3 augustus voor het 50-meterbad. Wij zullen u tegen die tijd weer informeren.

De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud (bijna EUR 8 ton) en energiebesparende maatregelen (bijna EUR 80.000). Bij groot onderhoud moet u bijvoorbeeld denken aan het vervangen van tegels en kitvoegen, een scheidingswand, schilderwerk binnen en buiten, startblokken en wedstrijdlijnen, de machinerie (pompen, golfmachine, filters, meetapparatuur), dakbedekking en nieuwe speelelementen. Bij energiebesparende maatregelen aan andere verlichting, isolatie leidingen en afdekking baden.