Ministerie van Economische Zaken

June 18, 2009 | persbericht

Staatssecretaris Heemskerk naar Moermansk van 6 tot 9 juli

Van maandag 6 juli tot donderdag 9 juli as. brengt staatssecretaris Frank Heemskerk (Buitenlandse Handel) samen met ca. 30 bedrijven onder leiding van Gert Jan Lankorst (ceo GasTerra) en een Groningse delegatie onder leiding van wethouder Jaap Dijkstra een bezoek aan Moermansk (Rusland). Naast een bezoek aan Moermansk is Heemskerk ook kort in Moskou en St. Petersburg. De missie staat in het teken van het presenteren van de Nederlandse kennis op het terrein van onder meer offshore/maritieme technologie.

Na eerdere bezoeken aan andere kansrijke Russische regio's (o.a. de regio rond Nizhni Novgorod en Jekaterinburg) wordt nu de regio rond Moermansk bezocht. De regio is vooral kansrijk vanwege de vele op stapel staande energieprojecten in deze Noordelijke regio. Ook voor aanverwante sectoren (o.a. scheepsbouw, offshore technologie) en de visserij liggen er kansen. Doel van de missie is om Nederlandse bedrijven, met steun van bewindspersonen, beter toegang te verschaffen tot dit soort kansrijke regio's en markten. Deelnemende bedrijven worden via een individueel programma in contact gebracht met mogelijke Russische zakenpartners en wordt de kans geboden om met regionale overheden aan tafel te zitten.

Heemskerk start de week met een kort bezoek aan Moskou (6 juli). Daar spreekt hij met verschillende Russische bewindspersonen, zoals Minister Nabiullina (Economische Ontwikkeling) en Minister Khristenko (Industrie en Handel) over actuele (economische) kwesties (o.a. WTO-toetreding Rusland en diverse grote investeringsprojecten). Aansluitend reist Heemskerk door naar Moermansk waar hij onder meer een bezoek brengt aan de recent gekozen Gouverneur en zijn team en een bezoek aan de haven zal brengen. Ook opent hij een zaken- en investeringsseminar in aanwezigheid van de lokale autoriteiten en ondernemers. Naast de op stapel staande economische activiteiten verricht Heemskerk een kranslegging bij het grote oorlogsmonument 'Alyosha' en zal hij samen met wethouder Dijkstra de deelnemers aan de autorally Groningen-Moermansk verwelkomen. Donderdag 9 juli bezoekt Heemskerk St. Petersburg waar hij onder meer een project (stormvloedkering) bezoekt waar Boskalis, Haskoning en DHV bij betrokken zijn.


Noot voor redacties
Meer informatie (