Gemeente Elburg


Raad 6 juli 2009

Maandagavond: Politieke Avond!

Openbare vergadering van de gemeenteraad van Elburg

Datum vergadering: maandag 06 juli 2009

Tijdstip vergadering: 19.30 uur

Locatie vergadering: Jufferenstraat 6 te Elburg


1. Opening


2. Vaststelling agenda


3. Primus bij hoofdelijke stemming


4. Toekomstvisie

a. Identiteit
b. Detailhandel
c. Recreatie en toerisme

document 4.1 Raadsvoorstel Toekomstvisie Elburg 2020


5. Sluiting
laatst gewijzigd: 18-06-2009 | print deze pagina print deze pagina