Fiets4daagse

Overzicht van programma openingsavond 06 juli 2009


* ± 17.00 uur: de artiesten verkleden zich en worden geschminkt.


* ± 19.00 uur. Paarden en koetsen worden aan elkaar gekoppeld op de parkeerplaats bij de atletiekbaan.


* 20.00 uur aanvang avondprogramma. Speaker Anneke Kout. Tijdens de openingswoorden van de speaker zal het kanon worden binnen gereden dat voor het startschot wordt gebruikt. Dit kanon is van het ëxercitiepeloton van de vesting Bourtange stamt uit de 80-jarige oorlog en is dus nog ouder dan de koning. De kledij van de artilleristen stamt eveneens uit de 80-jarige oorlog tegen de koning van Spanje (u weet wel die man uit het Wilhelmus: de kohohoho-ning van Hispanje etc). Opstelling in het midden van de open plek.


* Eveneens aanvang optreden Marchingband o.l.v. Bert Nowee.


* Na het optreden van de Marchingband om ± 20.15 uur een korte explicatie van de geschutsbedienaars over het laden etc. van het kanon d.z.v. Anneke.


* ± 20.20 uur. Etiquette les door Albert Kool van STAP. De belangstellenden wordt geleerd hoe men zich dient te gedragen bij een Koninklijke Hoogheid. Amusant en onderhoudend.


* ± 20.30 uur. Binnenkomst van Wethouder Chris de Wal, gemeente Assen in het kader van de Rode Kruisactie : Oh, op zon fiets. Samen met Jan Postma en 2 clienten van van Boeijen, beiden op een duofiets. Kort interview van Anneke met de wethouder en Ellen van t Spijker over de actie van het Rode Kruis Drenthe: Oh, op zon fiets.


* Tussen 20.30 en 20.45 uur. Binnenkomst van Koning Lodewijk Napoleon met 2 koetsen en gevolg. Er worden 1 of 2 rondjes gedraaid op het middenterrein alvorens de vorst uitstapt (afhankelijk van het enthousiasme van de aanwezigen.
Daarna volgt het voorstellen van de bobos aan de vorst en neemt hij plaats op een podium (moet nog met Ben worden geregeld). Bobos zijn o.a.:
Wethouder Chris de Wal, gem. Assen, mw. Renneke Robroch, secretaris van de werkgroep Assen, dhr. Tibbe Breimer, penningmeester van de werkgroep Assen, mw. Ellen van t Spijker, coördinator van de Rode Kruisactie: Oh, op zon fiets en dhr. Jos Engelman, voorzitter van de werkgroep Assen. Mogelijk nog een bestuurslid van het Stichtingsbestuur.

Tijdens het voorstellen zullen de paarden en koetsen worden verwijderd omdat zij niet schotvast zijn (d.w.z. geen extreme herrie training hebben gehad)

Nadat de vorst en zijn vriendin op het podium hebben plaatsgenomen speelt de Marchingband het volkslied uit de Napoleontische tijd: Le Chant du Depart.


* De mogelijkheid bestaat dat de vorst nog enkele woorden zal zeggen alvorens het officiele startschot te lossen.


* Tussen 20.45 uur en 21.00 uur, afvuren van het startschot.


* ± 21.00 uur Afsluiting van de avond door o.a. het drinken van een borrel met de diverse medewerkenden.