Gemeente Spijkenisse


Informatiemarkt verbreding A15

29 juni 2009

Nieuwsbrief A15 MaVa

Op maandag 06 juli 2009 zijn belangstellenden van 19.00 tot 21.00 uur welkom in het stadhuis met vragen over de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Op de informatiemarkt kunt u terecht met vragen over het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) A15 Maasvlakte-Vaanplein. In het OTB A15 Maasvlakte-Vaanplein staat aangeven welke maatregelen genomen moeten worden om de A15 te kunnen verbreden. De informatiemarkt wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat.

De informatiemarkt is verdeeld in thema's die met banners worden aangegeven:

* Tracé

* Uitvoering

* Bereikbaarheid

* Leefmilieu en natuurlijk milieu

* Veiligheid en hulpdiensten

* Inspraakpunt

Als niet duidelijk is waar u met uw vraag terecht kunt, dan helpen de medewerkers bij de `Wegwijzer' u graag verder. U kunt de markt bezoeken van 19.00 tot 21.00 uur.

Op andere informatiemarkten in de regio is een notulist van het Inspraakpunt aanwezig (niet in Spijkenisse en Brielle!). U kunt bij hem/haar terecht om een mondelinge inspraakreactie op OTB A15 Maasvlakte-Vaanplein te geven. Uw reactie wordt genoteerd en geldt als een formele inspraakreactie.

Data en locaties van de informatiemarkten
De Informatiemarkten starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Dinsdag 30 juni 2009
Gemeentehuis Albrandswaard
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Op deze avond is mondelinge inspraak mogelijk.

Woensdag 01 juli 2009
Informatiecentrum Hoogvliet
Sprong 10
3191 EV Hoogvliet
Op deze avond is mondelinge inspraak mogelijk.

Donderdag 02 juli 2009
Gemeentehuis Barendrecht
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht
Op deze avond is mondelinge inspraak mogelijk.

Maandag 06 juli 2009
Stadhuis Spijkenisse
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
Op deze avond is GEEN mondelinge inspraak mogelijk.

Woensdag 08 juli 2009
Historisch Museum Den Briel
Markt 1
3231 AH Brielle
Op deze avond is GEEN mondelinge inspraak mogelijk.

Donderdag 09 juli 2009
Gemeentehuis Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
3181 HR Rozenburg
Op deze avond is mondelinge inspraak mogelijk.

Externe links


* A15 Maasvlakte-Vaanplein Meer informatie over verbreding van A15: Maasvlakte-Vaanplein staat op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.

Bijlagen


* Nieuwsbrief A15, juni 2009 Nieuwsbrief A15 Maasvlakte-Vaanplein, juni 2009 (pdf; 976 KB)