Gemeente IJsselstein


Tweede informatiebijeenkomst IJsselveld-Oost

Datum: dinsdag 30 juni 2009
Op maandag 6 juli om 19.30 uur vindt opnieuw een presentatie plaats van de ontwikkelingsvisie en voorstellen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Ook wordt informatie gegeven over de renovaties van flats.

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 19 mei is de concept ontwikkelingsvisie
gepresenteerd. Deze visie geeft het ambitieniveau en ontwikkelingsrichting aan. De ontwikkelingsvisie is geen definitief plan. Naar aanleiding van discussies tijdens de eerste informatiebijeenkomst is een variant gemaakt op het bebouwingsvoorstel voor het gebied grenzend aan de Nedereindseplas. Tot september 2009 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om buurtbewoners en geĂŻnteresseerden te informeren en in gesprek te gaan over de ontwikkelingsvisie.
Iedereen is van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst, op maandag 6 juli vanaf 19.00 uur, in het tijdelijk buurthuis aan de Televisiebaan 13.
Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Presentatie ontwikkelingsvisie en voorstellen herinrichting openbare ruimtes
21.00 uur Einde