Gemeente Grave

Juli en augustus: onderzoek restafval
vuilniszak RMB.gif

Eureco kan afval ophalen

In de periode tussen 6 juli en 30 augustus zal het afval in het Land van Cuijk en Boekel geanalyseerd worden. De Bestuurscommissie Afvalinzameling laat dit doen door Eureco: een onderzoeksbureau dat zich heeft gespecialiseerd in onderzoek naar verschillende afvalstromen. In deze periode kan uw restafval dus opgehaald worden door Eureco in plaats van door de DAR.

Â

Waarom het afval analyseren? Onder andere om te weten te komen wat het effect is van het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval.

Â

Afval analyseren: hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst worden monsters genomen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de samenstelling van het restafval worden deze monsters genomen in verschillende wijken met verschillende bebouwing. In ieder zogenaamd sorteergebied wordt één monster genomen. Al deze monsters worden volledig uitgesorteerd. Op deze manier wordt bepaald hoeveel kunststof, textiel, glas, KCA, papier en hout er jaarlijks nog via de blauwe tariefzak naar de Afvalverwerkingsinstallatie gaat. Dit alles wordt nauwkeurig in kaart gebracht.

Â

Wat betekent dat voor u?

Helemaal niets. U biedt uw restafval gewoon aan in de blauwe zak volgens de data op de afvalwijzer. Er komt dus geen aparte inzamelronde voor de sorteeranalyse. Het enige dat u misschien zult merken is dat niet Van Gansewinkel (vanaf 1 juli), maar Eureco uw restafval inzamelt. Zoals gezegd neemt Eureco een steekproef en kan het voorkomen dat het afval van uw buren al is opgehaald en dat van u nog niet. Dit komt omdat Eureco apart inzamelt van Van gansewinkel.

Â

Afval analyseren: wanneer?

Op willekeurige inzameldagen in de periode tussen 6 juli en 30 augustus zal Eureco monsters nemen. Ook in het najaar van 2009 wordt een sorteeranalyse uitgevoerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de samenstelling van de inhoud van de tariefzakken in het Land van Cuijk en Boekel.

Â

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met de Afvalinfolijn 0485-338 352 of neem eens een kijkje op de website

van Eureco www.eureco-onderzoek.nl.

Van Dar naar Van Gansewinkel

Vanaf 1 juli draagt Dar de inzameling van het huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel over aan Van Gansewinkel. Voor u verandert vrijwel niets; uw tariefzak en uw groenbak worden gewoon volgens het huidige rooster opgehaald. De enige wijziging betreft het telefoonnummer dat u kunt bellen wanneer u een klacht heeft over de inzameling. Dit nummer is vanaf 1 juli 0495-590100.