Gemeente Duiven


nformele informatiebijeenkomsten voor ouders over alcohol en drugs


----------
Op 6 juli 2009 wordt in Duiven de eerste "homeparty" georganiseerd. Een "homeparty" is een voorlichtingsbijeenkomst aan huis over alcohol, drugs en opvoeding van pubers. Doelgroep zijn ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar die vragen hebben over alcohol, drugs in de opvoeding, en die dit in huiselijke kring onder de deskundige begeleiding van een preventiewerker samen met andere opvoeders willen bespreken.

Aanleiding
Gemeente Duiven wil samen met vijf andere regiogemeenten in de periode 2008-2011 een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Op allerlei manieren proberen we jongeren, ouders en anderen hiervan te overtuigen, samen met partners als politie, jongerenwerk, supermarkten, sportverenigingen en horeca. Dit wordt ondermeer gedaan door voorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs, extra toezicht bij verkooppunten van alcohol, en afspraken te maken met de genoemde partners. Ook het organiseren van "homeparty's" is een middel om ouders te bereiken en hen te informeren over alcohol- en drugsgebruik.

Aanmelden
Om deel te kunnen nemen aan de homeparty dienen ouders zich aan te melden per e-mail naar homeparty@duiven.nl. Per homeparty is er ruimte voor maximaal 12 ouders. Ouders met een kind tussen 10 tot en 13 jaar worden per brief persoonlijk geïnformeerd. "Wie het eerst komt, die het eerst maalt." Bij voldoende animo worden er na de zomer nog meer homeparty's georganiseerd.

Waar, wanneer:
Op 6 juli 2009 van 20.00 uur tot 22.00 uur vindt de eerste homeparty plaats in de woning van wethouder Goossen, Heggewikke 20 in Duiven.

Meer informatie:
Meer informatie kunt u krijgen bij Jeroen Lommen, afdeling Welzijn Onderwijs en Burgerzaken, via telefoonnummer (0316) 27 94 87 of e-mailadres j.lommen@duiven.nl.

Informatie project: Jongeren, alcohol + drugs