Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Kloosterzande

Waterschap werkt aan Kerklaan te Kloosterzande

In opdracht van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen voert aannemingsbedrijf H4A Bouw en Infra B.V. uit Sluiskil vanaf maandag 6 juli werkzaamheden uit aan de Kerklaan (ged.) te Kloosterzande. Verwacht wordt dat de werkzaamheden op woensdag 15 juli 2009 zijn afgerond.

Werkzaamheden
Het wegvak waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden loopt vanaf de aansluiting met de bebouwde kom tot de aansluiting met het Kerkepad. Op het weggedeelte vanaf het parkeer-terrein bij de begraafplaats tot de aansluiting met het Kerkepad wordt de bestaande open verharding losgemaakt, aangevuld, geprofileerd en verdicht. Daarna wordt er op dit gedeelte van het wegvak een laag asfaltbeton aangebracht. Tot slot wordt er een laag asfaltbeton aangebracht over het hele wegvak.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er verkeersmaatregelen worden getroffen in de vorm van tijdelijke wegafsluitingen. Het kan voorkomen dat de woningen, bedrijven en/of percelen tijdens de uitvoering van het werk moeilijk of tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Terneuzen, 1 juli 2009
Persbericht Nr. 2009/16