Gemeente Wassenaar

Politieke markt maandag 6 juli a.s. in Raadhuis De Paauw

Maandag 6 juli a.s. zal de raad om 19.00 uur vergaderen in Raadhuis De Paauw. Klik links op de homepage (button Agenda Politieke markt) voor de agenda met de bijbehorende stukken.

Spreekrecht:
Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht in de carrousel of tijdens de raadsvergadering dienen dit op de dag van de Politieke Markt voor 12.00 uur mee te delen aan de griffie, tel. 070 51 22 217 / 51 22 485.
Er kan over alle op de agenda vermelde onderwerpen worden ingesproken, tenzij expliciet is aangegeven dat dit niet mogelijk is.

Politieke markt maandag 6 juli a.s. in Raadhuis De Paauw Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl